Concurs promovare în grad

ANUNȚ

Muzeul Județean Ialomița organizează în data de 03.06.2015, ora 14:00, examen pentru promovare în grad pentru un post de Referent de specialitate III din cadrul Serviciului Financiar Contabil-Administrativ.

Perioada în care se depun dosarele de înscriere: 27.04.2015-25.05.2015

Autoritatea la care se depun dosarele de înscriere: Muzeul Județean Ialomița

Selectarea dosarelor: 27.05.2015 Muzeul Județean Ialomița

Proba scrisă: 03.06.2015, ora 14:00 Muzeul Județean Ialomița

Interviu: 04.06.2015, ora 14:00 Muzeul Județean Ialomița

Dosarul de concurs va conține în mod obligatoriu:

-formular de înscriere;

-copie de pe carnetul de muncă sau adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

-copii de pe  rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani.

BIBLIOGRAFIE

 

  • Radu Florescu, Bazele Muzeologiei, București, 1994, capitolul 2, subcapitolul 2.6-documentarea de muzeu;
  • Legea muzeelor și colecțiilor nr. 311/08 iulie 2003, republicată;
  • Norme de conservare a bunurilor care fac parte din patrimoniul cultural, Ministerul Culturii, Ed. Museion, 1993;
  • Ordinul nr. 2035 pentru aprobarea normelor metodologice privind gestiunea, inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee;
  • Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996 republicată 2014.
2017-09-22T13:08:48+00:00 mai 5th, 2015|0 Comments

Exponatul lunii mai-Cea mai înaltă distincție militară conferită unui erou ialomițean

Foto exponat2

Ziua Veteranilor de Război, 29 aprilie, împlinirea a 70 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial (9 mai 1945), precum și comemorarea Zilei Eroilor (21 mai), au constituit argumentele alegerii Crucii de război ,,Mihai Viteazul” cu Spade ca  Exponatului Lunii mai la Muzeul Județean Ialomița.

Mai mult decât atât, decorația expusă la muzeu, i-a fost conferită unui erou ialomițean, sublocotenentului Turcu Constantin, care s-a remarcat atât în luptele de pe frontul de est, cât și în cele din vestul țării, în cel de-al Doilea Război Mondial.

Turcu Constantin s-a născut în data de 6 ianuarie 1917, în comuna Ciulnița. Educația și-a primit-o la Școala primară de băieți din Slobozia (1923-1928), urmând ulterior cursurile Școlii Normale de Învățători din Călărași și a celei din Târgoviște, până în anul 1936, la absolvire.

Cariera în sistemul de învățământ și-a început-o în anul 1940, ca învățător suplinitor în satul Libertatea, județul Ialomița. A continuat apoi, mai departe de casă, în comuna Zîmbrei din Basarabia, pentru ca din 1945 să se transfere la Școala nr. 2 din Slobozia, oraș în care a devenit și inspector școlar.

Activitatea educațională s-a împletit în această perioadă cu cea militară. După îndeplinirea serviciului militar în regimentul 11 Siret de Dorobanți de la Galați (1938),  Turcu Constantin urmează Școala de ofițeri de rezervă nr. 2 din Bacău, unde (în prima jumătate a anului 1939) primește gradele de fruntaș, caporal și sergent T. R. În luna noiembrie a aceluiași an, este numit sublocotenent în rezervă. Slt. Turcu va fi mobilizat de mai multe ori în timpul luptelor din cel de-al Doilea Război Mondial în cadrul regimentului 11 Dorobanți, regiment în cadrul căruia va lupta la est de […]

2017-09-22T13:08:53+00:00 mai 5th, 2015|0 Comments