concurs pentru ocuparea funcției contractuale de conservator II

 

   

MUZEUL JUDETEAN IALOMITA , cu sediul in Slobozia Str. Matei Basarab nr.30, organizează concurs pentru ocuparea  postului de Conservator II, studii S, functie de executie din cadrul Compartimentului Conservare-Restaurare  al Muzeului Judetean Ialomita .

 

CONSERVATOR II , nivel studii S .

In data de 17.11.2016 , ora 10,00 – proba scrisa și în data de 21.11.2016, ora10.00  interviul.

 

Condiții generale de participare pentru candidați:

 1. are cetăţenie românâ ;
 2. cunoaste limba romana,scris si vorbit;
 3. are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu ;
 5. are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie ;
 6. indeplineste conditiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni .

Condiții specifice de participare pentru candidați:

 1. are studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniile biologie

sau chimie;

 1. limbi străine: engleză-foarte bune (citit, vorbit, scris); cunoașterea altor limbi străine de circulație internațională reprezintă un avantaj;
 2. cunoștințe avansate operare PC;
 3. nu necesită vechime.

 

Dosarul  de concurs va  contine  în mod obligatoriu:

 

-cererea de înscriere la concurs adresată managerului Muzeului Judetean Ialomita;

-copia actului de identitate;

-copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

-copia carnetului de muncă;

-cazier judiciar;

-adeverinţă medicală;

-curriculum vitae.

Actele prevăzute la lit b,c,d, vor fi prezentate şi în original în vederea conformităţii copiilor cu acestea.

Copiile de  pe acte mentionate mai sus  se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Concursul se va desfasura  conform H.G. nr. 286/2011 republicată ;

 

BIBLIOGRAFIE  pentru ocuparea postului de Conservator II, studii superioare al Muzeului Judetean Ialomita […]

2017-10-08T13:37:49+00:00 octombrie 24th, 2016|0 Comments

Expoziție de fotografie : EMBERA

În perioada 20 octombrie – 18 noiembrie 2016, cei dornici de o gură de aer exotic sunt invitați să participe la o întâlnire fotografică cu tribul Embera din Panama.

Expoziția, o colecție de povești și imagini realizate de artista Cristina Olteanu, originară din Slobozia, oferă o călătorie unică în inima junglei, acolo unde legătura dintre om și natură se păstrează în voia sa.

Lucrările surprind universul comunității indigene care își conservă de sute de ani tradițiile în aspecte ce țin de hrană, port, medicină, orânduire socială, religie, muzică, dans și altele.

« Sunt oameni deschişi, echilibraţi psihic, pozitivi, sănătoşi, sinceri, cu respect faţă de oameni, animale şi natură, care trăiesc făcând ceea ce le aduce mulţumire sufletească. Iar noi considerăm că sunt în urma civilizaţiei noastre. », declară artista.

Pe lângă fotografiile însoțite de texte ce descriu stilul de viață Embera, vor fi expuse și câteva obiecte lucrate de femeile și bărbații din comunitate: măști, farfurii și genți împletite din frunze de palmier; o barcă în miniatură sculptată în lemn cocobolo și statuete sculptate în nucă de tagua.

Vernisajul va avea loc pe 20 octombrie, începând cu ora 16:00, în prezența artistei care a documentat stilul de viață Embera și a oaspeților de seamă ai muzeului.

Adresa: Bulevardul Matei Basarab, nr. 30, Slobozia.

Despre Cristina Olteanu : Pasionată de fotografie, călătorii, poveşti, oameni, relaţiile dintre ei şi felul în care aceştia percep lumea. Pe Cristina o puteţi descoperi accesându-i website-ul: www.cristina-olteanu.ro

Despre Muzeul Judeţean Ialomiţa : A fost înființat în a doua jumătate a deceniului șapte al secolului al XX-lea. Prin activitatea unor valoroși muzeografi, colecțiile muzeului s-au dezvoltat și diversificat, completându-se cu un bogat patrimoniu arheologic, istoric, numismatic, etnografic și de artă, justificându-se astfel funcția de instituție județeană de cultură. Website : www.mjialomita.ro

2016-10-18T13:25:16+00:00 octombrie 18th, 2016|0 Comments