PLANUL DE MĂSURI PRIVIND PREVENIREA RĂSPÂNDIRII INFECȚIEI CU SARS-COV2

 

În baza Ordinului nr. 2.855 din 15 mai 2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii și a Ghidului cu recomandări pentru lucrători privind prevenirea răspândirii infecției cu COVID19 la locurile de muncă elaborat de ing. Stroe Adrian, lucător desemnat S.S.M, Muzeul Județean Ialomița a adoptat următoarele măsuri:

 1. Măsuri şi reguli pentru activitatea muzeelor:
  1. Măsuri care privesc angajaţii şi răspunderea individuală:
    Angajaţii vor respecta măsurile de precauţie universal valabile:
  a) portul obligatoriu al măştii (medicale/nonmedicale), care pentru o protecţie eficace trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul;
  b) se vor izola la domiciliu în cazul în care au venit în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecţie cu virusul SARS-CoV-2;
  c) nu trebuie să se prezinte la muncă dacă prezintă simptomatologie de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);
  d) îşi vor informa fără întârziere superiorii în cazul în care află că o persoană cu care au avut contact în perioada desfăşurării activităţii este infectată/suspectă că ar fi infectată cu virusul SARS-CoV-2, precum şi în cazul în care află că au fost infectaţi ei înşişi;
  e) spălatul pe mâini ori de câte ori este nevoie, evitarea atingerii feţei cu mâinile neigienizate.

2. Măsuri care privesc accesul şi contactul cu publicul vizitator:
  a) se vor plasa la loc vizibil anunţuri scrise privind regulile de distanţare fizică şi cele de acces în muzeu;
b) accesul în muzeu se face cu respectarea de către participanţi a distanţării de minimum 2 m;
c) limitarea accesului publicului vizitator astfel încât să fie asigurată o distanţă de minimum 2 m între oricare două persoane, dar fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului;
d) stabilirea unor fluxuri de vizitare unidirecţionale pentru […]

2020-05-25T05:07:16+00:00mai 18th, 2020|0 Comentarii

Măsuri specifice pentru prevenire și gestionare

[PDF] Masuri de prevenire COVID-19 la nivelul institutiilor

 

Măsuri specifice pentru prevenirea și gestionarea infecțiilor cu coronavirus la Muzeul Județean Ialomița

 

 1. Afișarea pe site-ul muzeului și la avizierul de la intrarea în instituție a măsurilor communicate de Ministrul Sănătății pentru prevenirea infecțiilor cu CORONAVIRUS COVID-19.
 2. Afișarea pe site-ul muzeului și la avizierul de la intrarea în instituție a numărului TELVERDE pentru solicitarea de informații legate de COVID-19.
 3. Amenajarea la intrarea în instituție a unui spațiu în care se află dezinfectant de mâini pentru toate persoanele care intră în instituție.
 4. Se va menține o distanță de prevenție de aproximațiv 2 metri în relație cu participanții la activitățile muzeului.
 5. La intrarea în instituție a persoanelor care prezintă vădit simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree) li se va solicita să poarte mască de protecție.
 6. Asigurarea maximă a igienei, atât la sediu cât și la secțiile instituției prin dotarea cu substanțe dezinfectante recomandate în acest sens la nivel național.
 7. Se instituie un program de curățenie sporit în cadrul instituției, se vor dezinfecta la interval de una/ două ore toate suprafețele tangibile( uși, balustrade, etc) din instituție.
 8. Recomandarea către salariații instituției care se întorc din zone cu risc de a se autoizola la domiciliu 14 zile sau de a intra în carantină dacă condițiile o impun.
 9. Afișarea la avizierul de la intrarea în instituție a reglementărilor privind acordarea concediului medical și a indemnizației pentru carantină.
2020-03-13T11:32:26+00:00martie 13th, 2020|0 Comentarii

Comunicat suspendare activitati

Comunicat de presă

 

Muzeul Județean Ialomița, instituție de cultură și cercetare care funționează sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, cu sediul în mun. Slobozia, bd. Matei Basarab, nr. 30, reprezentat legal de către dr. Florin Vlad în calitate de Manager anunță că începând cu data de 12.03.2020 și până la 31.03.2020, se suspendă vizitarea expozițiilor de bază și temporare ale muzeului de la sediul central și de la sediile externe ale instituției, precum și orice activitate ce implică publicul (ateliere, mese rotunde, seri muzeale, sesiuni științifice, simpozioane, conferințe, ș.a.m.d).

Măsurile sunt impuse pentru eliminarea riscurilor și vulnerabilităților generate de virusul COVID-19.

Menționăm că aceasta este doar o măsură de perevenție și nu are temei în existența vreunui caz de infectare cu virusul COVID-19.

2020-03-13T11:46:58+00:00martie 12th, 2020|0 Comentarii

Masuri de prevenire COVID-19

Urmare a adresei nr. 2624.523 din data de 05.03.2020 a Prefecturii Ialomița și a adresei nr. 5074/2020 S/ 06.03.2020 a Consiliului Județean Ialomița referitoare la Planul de măsuri pentru Prevenirea și Intervenția în cazul suspiciunii sau apariției unor cazuri de infecție cu coronavirus Covid-19 la nivelul județului Ialomița, Muzeul Județean Ialomița vă face cunoscute următoarele măsuri generale de prevenire împotriva infectării cu virusul Covid-19 la nivelul instituției.
Menționăm că aceasta este doar o măsură de prevenție și nu are temei în existența vreunui caz de infectare cu virusul Covid-19.
Cetățenii care doresc informații despre situațiile legate de COVID-19 pot apela numărul TELVERDE 0800800358.
2020-03-11T09:58:07+00:00martie 10th, 2020|0 Comentarii

Anunt concurs de promovare in grad profesional

ANUNT

MUZEUL JUDETEAN IALOMITA, cu sediul in Slobozia Str. Matei Basarab nr.30, în baza H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului -cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin H.G. nr. 1027 din 11 noiembrie 2014 și a Dispoziției nr. 221/04.11.2011 emisa de Consiliul Județean Ialomița, organizeaza examen de promovarea în grad profesional II, Secția Cercetarea, Evidenţa şi Valorificarea Patrimoniului.

Anunt concurs promovare [PDF]

2019-02-21T01:55:07+00:00februarie 21st, 2019|0 Comentarii

ANUNȚ CERCETARE ARHEOLOGICĂ SISTEMATICĂ

CERCETAREA ARHEOLOGICĂ SISTEMATICĂ

A SITURILOR DIN JUDEȚUL IALOMIȚA ÎN ANUL 2018

 

Cercetarea arheologică a județului Ialomița, sub toate formele sale – evaluare de teren, cercetare sistematică, cercetare preventivă, supraveghere arheologică – are o continuitate de peste un secol și a contribuit de-a lungul timpului la întemeierea a două muzee de importanță județeană: Muzeul Județean Ialomița (Slobozia) și Muzeul Dunării de Jos (Călărași), dar și a bazelor de cercetare de la Bordușani-Popină și Orașul de Floci.

În cadrul programului Cercetarea științifică și evidența patrimoniului cultural – subprogramul Cercetarea arheologică – Muzeul Județean Ialomița și-a desfășurat activitatea pe tot parcursul anului prin supravegherile arheologice organizate cu prilejul restaurării, desființării sau construirii unor clădiri, al modernizării rețelelor de drumuri sau al dezvoltării infrastructurii, în localitățile ialomițene Fetești, Fierbinți, Manasia, Gheorghe Lazăr, Ciulnița, Slobozia și Cosâmbești.

Începând cu data de 1 octombrie 2018, în județul Ialomița s-a deschis campania arheologică coordonată de Muzeul Județean Ialomița pe șantierele Bordușani-Popină (com. Bordușani), Crăsanii de Jos-Piscul Crăsani (com. Balaciu), Popina Blagodeasca (com. Vlădeni) și Orașul de Floci (com. Giurgeni).

Cercetarea arheologică a acestor situri se desfășoară în cadrul unor parteneriate multianuale cu obiective și etape de valorificare bine stabilite, ce antrenează instituții de ordin județean, regional sau național, precum: Muzeul Național de Istorie a României, Institutul Național al Patrimoniului, Institutul Național de Arheologie ,,Vasile Pârvan”, Muzeul Dunării de Jos, Muzeul Brăilei ,,Carol I” etc.

De asemenea, alături de echipele de arheologi, la cercetarea arheologică iau parte specialiști din diferite alte domenii, precum antropologi, arheozoologi, carpologi, geologi, sedimentologi, specialiști în studiul diferitelor categorii de material arheologic (material litic, din materii dure de origine materială, ceramică etc.), care analizează împreună vestigiile descoperite până la cele mai mici detalii.

Din cadrul instituției noastre participă la săpăturile arheologice următorii […]

2018-11-05T02:48:29+00:00octombrie 3rd, 2018|0 Comentarii
Go to Top