Cercetările arheologice preventive de la Orașul de Floci-Izvorul termal, com. Giurgeni,jud. Ialomița(2019)

 

Situat pe grindul nr. 3 din partea nordică a sitului arheologic Orașul de Floci, punctul Izvorul termal este cunoscut încă din a doua jumătate a secolului trecut ca un posibil centru balnear, bogat în resurse sulfuroase.

Săpăturile s-au realizat la inițiativa Consiliului Județean Ialomița, cel care a asigurat toate fondurile necesare pentru exploatarea acestei resurse naturale.

Conform autorizației pentru cercetare arheologică preventivă nr. 410/18.07.2019, emisă de Ministerul Culturii și Identității Naționale-Direcția Patrimoniu Cultural, cercetările arheologice au debutat în luna iulie prin delimitarea unei suprafețe de 2500 mp, având în centru izvorul termal.

Până în prezent au fost trasate nouă secțiuni, unele cu lungimea de 50 metri și lățimea de 2 metri, și șase casete care însumează circa 600 mp.

Menționăm faptul că din întreaga suprafață de 2500 mp aproximativ 450 mp au fost afectați de diverse lucrări antropice, cum ar fi construcții zootehnice, gropi pentru extragerea lutului sau pentru depozitarea varului și evident de un șanț de drenaj al izvorului termal care se întinde până la ieșirea din granița așezării. De asemenea, aproximativ 700 mp din zona de interes nu prezintă potențial arheologic, deoarece se află pe marginea grindului care nu a fost locuit.

Din punct de vedere stratigrafic în această zonă aflată în curs de cercetare au fost identificate trei niveluri de locuire marcate de resturile incendiate ale unor locuințe de suprafață și doar într-un singur caz și a unei locuințe neincendiate.

În stratul de arătură s-au găsit numeroase materiale arheologice (ceramică, oase, chirpic, olane, cărămizi, mortar, ș.a) indicând, probabil, și un al patrulea nivel de locuire, distrus de diferite lucrări antropice.

Până în momentul de față au fost cercetate integral sau parțial 19 locuințe de suprafață cu orientare NE-SV cu dimensiuni aproximative de 8m x 4m, cinci gropi menajere și patru vetre.

Din descoperirile efectuate în timpul cercetărilor arheologice s-a constatat că materialele de bază folosite la ridicarea locuințelor erau lutul, lemnul și stuful, specifice zonei de câmpie. Podelele locuințelor refăcute în mai multe rânduri și bine puse în evidență erau realizate din lut galben, adus probabil din terasa râului Ialomița. În unele locuințe s-au mai păstrat și resturi de vetre.

Inventarul arheologic descoperit în complexe și în stratul de cultură se compune, în principal, din materiale ceramice fragmentare, unele dintre acestea întregibile sau parțial întregibile.

Un loc important îl ocupă ceramica de import. Cea mai mare parte a fragmentelor găsite aparțin ceramicii otomane care pătrunde în țările române pe la sfârșitul secolului al XV-lea, ceramica de Iznik ocupând, din puct de vedere cantitativ, primul loc.

Este știut faptul că începând cu sfârșitul secolului al XV-lea, dar mai mult în secolele următoare, comerțul cu produse orientale în țările române capătă amploare.

Așa cum atestă descoperirile arheologice , vesela locuitorilor de la Orașul de Floci afost completată în mod frecvent, timp de trei secole, cu piese elegante, desăvârșite prin artă găsindu-și probabil un loc de cinste în locuințele flocenilor. Considerată ceramică de lux, aceasta era folosită ocazional în cadrul unor momente festive ale famiilor care le dețineau.

Cele mai timpurii fragmente ceramice, datate în secolul al XV-lea, aparțin așa-zisei fază Miletus, care nu se mai produce după 1470.

Majoritatea fragmentelor descoperite documentează piese de dimensiuni reduse de tipul cupelor, bolurilor sau cănițelor, care probabil foloseau la servirea cafelei sau la diferite băuturi.

În număr redus au fost găsite și fragmente care au aparținut unor farfurii.

Pe lângă materialele ceramice descoperite au mai fost atestate și alte categorii de inventar: numeroase lupe de fier, greutăți de lut ars și de piatră folosite la plasele de pescuit, precum și ancore de piatră , unelte și instrumentar gospodăresc din fier, os și piatră.

Colectivul de cercetare arheologică este format din: Dr. Daniela Mihai-responsabil științific, Dr. Gheorghe Matei, Drd. Simona Munteanu, Dr. Elena Rența, Dr. Florin Vlad, Radu Coman, –membri.