concurs pentru ocuparea funcției contractuale de conservator II

 

   

MUZEUL JUDETEAN IALOMITA , cu sediul in Slobozia Str. Matei Basarab nr.30, organizează concurs pentru ocuparea  postului de Conservator II, studii S, functie de executie din cadrul Compartimentului Conservare-Restaurare  al Muzeului Judetean Ialomita .

 

CONSERVATOR II , nivel studii S .

In data de 17.11.2016 , ora 10,00 – proba scrisa și în data de 21.11.2016, ora10.00  interviul.

 

Condiții generale de participare pentru candidați:

 1. are cetăţenie românâ ;
 2. cunoaste limba romana,scris si vorbit;
 3. are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu ;
 5. are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie ;
 6. indeplineste conditiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni .

Condiții specifice de participare pentru candidați:

 1. are studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniile biologie

sau chimie;

 1. limbi străine: engleză-foarte bune (citit, vorbit, scris); cunoașterea altor limbi străine de circulație internațională reprezintă un avantaj;
 2. cunoștințe avansate operare PC;
 3. nu necesită vechime.

 

Dosarul  de concurs va  contine  în mod obligatoriu:

 

-cererea de înscriere la concurs adresată managerului Muzeului Judetean Ialomita;

-copia actului de identitate;

-copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

-copia carnetului de muncă;

-cazier judiciar;

-adeverinţă medicală;

-curriculum vitae.

Actele prevăzute la lit b,c,d, vor fi prezentate şi în original în vederea conformităţii copiilor cu acestea.

Copiile de  pe acte mentionate mai sus  se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Concursul se va desfasura  conform H.G. nr. 286/2011 republicată ;

 

BIBLIOGRAFIE  pentru ocuparea postului de Conservator II, studii superioare al Muzeului Judetean Ialomita :

 

 • Legea nr. 311 din 08 iulie 2003 (republicată) muzeelor și colecțiilor publice, publicată în M.O. nr. 207 din 24 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 1546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, publicată în M.O. nr. 58 din 23 ianuarie 2004;
 • Ordinul nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriele, centre de cultură și alte unități de profil;
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 • Aurel Moldoveanu , Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Ed. Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2010-2011.

 

Dosarele de concurs se pot depune până la data de 09 noiembrie 2016, la

sediul Muzeului Județean Ialomița.

 

Relatii suplimentare la telefon 0243 / 230054, persoană de contact Gherghe Maria.

 

 

 

2017-10-08T13:37:49+00:00 octombrie 24th, 2016|0 Comments

Leave A Comment

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.