Colecția Costică Acsinte

Costică Acsinte Costică Acsinte s-a născut la 4 iulie 1897 în comuna Perieți, județul Ialomița. A participat ca voluntar la războiul pentru reîntregirea neamului românesc în cadrul Grupului 1 de Aviație unde a urmat cursurile Școlii de Pilotaj. Până la data de 15 iunie 1920, când este trecut în rezervă cu gradul de sergent, contingent 1918, a activat ca fotograf de război. După lăsarea la vatră a deschis la Slobozia atelierul Foto Splendid C. Ascinte. Se stinge din viață la 7 ianuarie 1984 la vârsta de 87 de ani. Din anul 1985, Muzeul Județean Ialomița deține o colecție deosebită care cuprinde […]

Colecția de etnografie

Această colecție însumează un număr de circa 7000 piese din următoarele categorii: lemn, textile, metal și ceramică etnografică. Intrate în patrimoniul muzeul în urma programelor de cercetare și achiziții, obiectele etnografice au fost adunate nu doar din județul Ialomița, ci și din Constanța, Vrancea, Sibiu, Brașov, Hunedoara, Suceava etc. Astfel, Muzeul Județean Ialomița deține în patrimoniul său numeroase piese de port popular, podoabe, țesături de interior, ceramică tradițional românească, dar și obiecte care atestă diferitele ocupații desfășurate de-a lungul timpului: unelte, ustensile, instalații, obiecte de uz gospodăresc, obiecte de iluminat, de transport, elemente de arhitectură, mobilier țărănesc, o gamă largă […]

Colecția de numismatică

Muzeul Județean Ialomița deține o colecție de numismatică formată din piese republicane și imperiale romane, bizantine, turcești, bulgărești, austro-ungare și românești din bronz, sau argint. Dintre acestea, menționăm tezaurul de la Borănești format din 88 de piese, din care 66 piese bătute la Histria în secolul al IV-lea îen și 22 din timpul lui Filip al II-lea al Macedoniei. Săpăturile arheologice de la Orașul de Floci au completat colecția muzeului cu o serie de monede medievale din Transilvania, Ungaria și Polonia, datate începând din a doua jumătate a secolului al XVI-lea.

Colecția de artă și cultură religioasă

Colecția de artă și cultură religioasă este constituită din aproximativ 1200 de obiecte de artă: pictură grafică, artă decorativă, sculptură, dar și icoane pe lemn (secolele XVIII–XIX), vase și carte de cult, ca și veșminte preoțești la care se adaugă fragmente restaurate din fresca bisericii de la Dridu—Sărindar (secolul al XVIII-lea). De asemenea, tot în patrimoniul Muzeului Județean Ialomița intră și Colecția de Artă și Cultură Religioasă Maia-Catargi compusă din icoane pe lemn, sticlă, metal, carte religioasă și de cult, veșminte preoțești și vase de cult datate la secolele XVIII–XX. Colecția de artă Pictor și inginer Nicolae și Zamfira Tuzlaru, donată Muzeului […]

Colecția de Istorie Modernă și Contemporană

Colecția de Istorie Modernă și Contemporană a Muzeului Județean Ialomița cuprinde aproximativ 8000 de obiecte din secolele XVIII, XIX și XX: manuscrise, carte bisericească, carte veche, acte administrative, bancnote și fotografii vechi, brevete și decorații din războiul de independență și primul război mondial etc. Constituită prin donații și achiziții, colecția este compusă mai multe fonduri: fondul Diverse, fondurile: Sisești, Tuzlaru, Albeșteanu, Maican, Filitti, Arbore, Dunăre, Vulpescu, Cherciu, Apostol D. Culea și Dobrescu. Colecția de plăcuțe fotografice realizate de renumitul fotograf ialomițean Costică Acsinte a conferit muzeului posibilitatea de a exploata o extraordinară sursă documentară: imagini cotidiene, de sărbătoare sau ale unor […]

Colecția de arheologie

Muzeul Județean Ialomița deține un valoros patrimoniu arheologic, dobândit în urma cercetărilor sistematice, sau a descoperirilor întâmplătoare. Colecția de arheologie este constituită dintr-un număr de aproape 7000 de obiecte ce aparțin unor perioade istorice diferite, începând din neolitic (mileniul al V-lea îen) și până în plină epocă medievală (secolele XV–XVIII). Această colecție cuprinde, de asemenea, cea mai veche marturie de faună preistorică documentată pe teritoriul ialomițean și anume, fragmente de Mammuthus primigenius, descoperite la Piscul Crăsani și Fetești—Vlasca. Unele dintre obiectele acestei colecții sunt expuse astăzi în cadrul expoziției tematice „Evoluția comunităților umane în bazinul Ialomiței Omul și Râul“. Artefactele ce aparțin […]