Muzeul Județean Ialomița deține o colecție de numismatică formată din piese republicane și imperiale romane, bizantine, turcești, bulgărești, austro-ungare și românești din bronz, sau argint.

Dintre acestea, menționăm tezaurul de la Borănești format din 88 de piese, din care 66 piese bătute la Histria în secolul al IV-lea îen și 22 din timpul lui Filip al II-lea al Macedoniei. Săpăturile arheologice de la Orașul de Floci au completat colecția muzeului cu o serie de monede medievale din Transilvania, Ungaria și Polonia, datate începând din a doua jumătate a secolului al XVI-lea.