MUZEUL JUDEȚEAN IALOMIȚA, cu sediul în imobilul situat în Jud. Ialomița, Mun. Slobozia, Șos. Călărași, km. 93, Hala nr. 5, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022:

Restaurator I bunuri culturale mobile arheologie – 1 post Compartimentul Conservare – Restaurare.

FIȘA DE ÎNSCRIERE

descarcă

FIȘA DE ÎNSCRIERE