Conservarea patrimoniului muzeal

În cadrul acestui subprogram se desfășoară lucrări de conservare curativă, ca: verificarea și înregistrarea permanentă a condițiilor micro-climatice din sălile de expoziție și depozite cu ajutorul aparatelor (termohigrografe) de monitorizare permanentă a parametrilor microclimatici. De asemenea, în mod permanent se verifică și înregistrează condițiile micro-climatice din sălile de expoziție și depozite cu ajutorul aparatelor (termohigrografe) de monitorizare a parametrilor microclimatici și se corectează condițiile de microclimat cu ajutorul aparatelor de dezumidificare.

Restaurarea patrimoniului muzeal

Restaurarea este un proces realizat de către specialiști și constă în lucrări de restaurare atât ale patrimoniului arheologic (restaurare ceramică și metal arheologic), cât și ale celui etnografic (restaurare textile și lemn etnografic).

În cadrul acestui program, obiectelor de patrimoniu li se aplică tratamente mecanice (desprăfuiri, aspirări, umectări pe anumite zone cu soluții chimice) sau chimice (degresare, spălare cu detergenți anionici, imersare în acizi de diferite concentrații, neutralizare, uscare, marcare) în funcție de specificul și problemele prezentate de aceastea.