Muzeul Județean Ialomița deține un valoros patrimoniu arheologic, dobândit în urma cercetărilor sistematice, sau a descoperirilor întâmplătoare. Colecția de arheologie este constituită dintr-un număr de aproape 7000 de obiecte ce aparțin unor perioade istorice diferite, începând din neolitic (mileniul al V-lea îen) și până în plină epocă medievală (secolele XV–XVIII).

Această colecție cuprinde, de asemenea, cea mai veche marturie de faună preistorică documentată pe teritoriul ialomițean și anume, fragmente de Mammuthus primigenius, descoperite la Piscul Crăsani și Fetești—Vlasca.

Unele dintre obiectele acestei colecții sunt expuse astăzi în cadrul expoziției tematice „Evoluția comunităților umane în bazinul Ialomiței Omul și Râul“.

Artefactele ce aparțin culturilor neo-eneolitice (mileniile V–IV îen) oferă prilejul cunoașterii creației materiale și spirituale a comunităților umane sedentare, legate organic de marile centre de civilizație din Peninsula Balcanică și Orientul Apropiat.

Din epoca metalelor cităm în mod deosebit depozitul de bronzuri de la Dridu–Metereze (Hallstatt secolele X–IX îen). Prin numărul mare de piese (352) și diversitatea lor (seceri, vârfuri de lance, topoare, obiecte de podoabă, de harnașament) se încadrează în categoria marilor valori antice descoperite în Romania.

Reprezentative pentru cultura și civilizația geto-dacică din câmpie sunt colecțiile de obiecte descoperite în davae-le din apropierea unor cursuri de apă (Ialomița, Borcea). Printre aceste valori amintim: rhytonul din lut și vatra cu decor solar de la Piscul Crăsani, olăria lucrata cu mâna și la roată de la Stelnica–Gradiștea Mare sau Bordușani–Popină.

Colecțiile de epocă medievală (secolele VIII–XVIII), provenite din așezări (Dridu, Târgul de Floci) și necropole (Platonești), pun în valoare cultura materială și spirituală a acestor secole.

A existat și există o preocupare deosebită pentru lărgirea patrimoniului arheologic prin desfășurarea unor activități de cercetare științifică și restaurare pe șantierele arheologice de la: Bordușani—Popină (preistorie), Săveni—La Movile (preistorie), Bucu—Popină (protoistorie), Platonești—terasă (protoistorie), Platonești—tumul (populații alogene pe teritoriul țării noastre), Stelnica—Grâdiștea Mare (perioada getică), Platonești—necropolă și Vlădeni—Popină Blagodeasca (cultura Dridu), Giurgeni—Orașul de Floci (civilizație medievală, locul de naștere al marelui Voievod Mihai Viteazul).