Baza de Cercetare și Expunere Muzeală Orașul de Floci a fost inaugurată ca secție a Muzeului Județean Ialomița la 29 octombrie 2009.

Dezvoltarea acesteia se înscrie într-un proiect mai amplu care face parte din Strategia de Dezvoltare a Consiliului Județean Ialomița, Muzeului Județean Ialomița și Institutului Național al Patrimoniului, pentru punerea în valoare a sitului arheologic național-prioritar Orașul de Floci.

Construită pe ruinele târgului medieval Orașul de Floci, baza urmărește un scop amplu. Pe de o parte, cercetarea arheologică sistematică și punerea în valoare a vestigiilor orașului dispărut, a cărui vatră se află amplasată pe ambele părți ale DN 2A Slobozia–Constanța, la 8km vest de comuna Giurgeni. Pe de alta, introducerea în circuitul turistic a unui loc încărcat de istorie, căci, pe aceste meleaguri a trăit multă vreme și a avut întinse moșii, Tudora, mama lui Mihai Viteazul. Mai mult decât atât, Orașul de Floci reprezintă chiar locul de naștere al marelui voievod. Aici, Mihai Viteazul și-a petrecut o parte a tinereții sale, ocupându-se de activități negustorești și deținând numeroase proprietăți.

Baza de Cercetare și Expunere Muzeală Orașul de Floci este compusă din construcția propriu-zisă și parcul arheologic din jurul acesteia. Clădirea inaugurată în anul 2009 este alcătuită din spații de cazare și masă mai frecvent utilizate de specialiști, spații de depozitare a materialului arheologic rezultat în urma campaniilor de săpătură și o sală de conferințe cu 30 de locuri.

De asemenea, în incinta bazei poate fi vizitată o deosebită expoziție de sit. În cadrul acesteia ne sunt oferite informații cu privire la prima atestare documentară a Orașului (1431), în timpul domniei voievodului Dan al II-lea, împreună cu planuri și imagini ale construcțiilor medievale puse în evidență de cercetarea arheologică: locuințe, biserici, ateliere etc. Obiectele din vitrinele expoziționale—fragmente de vase, cahle, unelte finite sau în curs de prelucrare etc.—ilustrează principalele activități desfășurate de comunitatea umană de la Orașul de Floci: pescuitul, oieritul, negoțul, meșteșugurile, agricultura. Pentru a-și face o imagine cât mai completă asupra așezării, la finalul expoziției, vizitatorului i se oferă șansa de a arunca o privire de ansamblu vizionând macheta orașului dispărut.

Vizitarea bazei nu poate să excludă parcul arheologic. Întins pe o suprafață de aproximativ 7ha, acesta este compus din vestigiile restaurate ale mai multor monumente: biserica nr. 1, biserica nr. 2, edificiul cu contraforturi, casa cu fundație de piatră și un atelier de prelucrare a osului, monumente datate în perioada secolelor XIV–XVII.

Zid restaurat al bisericii nr. 1, monument istoric inclus în Lista Monumentelor Istorice

Fundațiile acestor construcții medievale au fost puse în evidență în cadrul campaniilor arheologice, însă pentru a fi redate circuitului de vizitare, acestea au constituit obiectul unor ample lucrări de conservare și restaurare susținute de eforturile cumulate ale Consiliului Județean Ialomița, Muzeului Județean Ialomița și Institutului Național al Patrimoniului. Restaurarea bisericii nr. 1, monument istoric inclus în Lista Monumentelor Istorice, reprezintă un exemplu în acest sens, făcând parte dintr-un proiect național de restaurare coordonat de Institutul Național al Patrimoniului.

De altfel, cele trei instituții se implică anual în activitățile desfășurate aici, activități culturale diverse prin intermediul cărora s-a facilitat accesul publicului la patrimoniul istoric și arheologic pus în valoare.

Specialiștii Muzeului Județean Ialomița și Institutului Național al Patrimoniului participă în perioada iulie-octombrie la săpăturile arheologice sistematice începute încă din anul 1975.

De asemenea, anual la Baza de Cercetare și Expunere Muzeală Orașul de Floci are loc programul cultural Zilele Europene ale Patrimoniului. Acest eveniment este organizat la inițiativa comună a Consiliului Europei și a Uniunii Europene pentru a oferi publicului larg, accesul gratuit la vizitarea monumentelor istorice, situri sau zone protejate din întreaga Europă.

Tot aici se desfășoară și Festivalul-concurs de tradiție culinară ialomițeană „La Casa Tudorii“. Evenimentul se înscrie în strategia Consiliului Județean Ialomița de a promova valorile perene ale tradiției ialomițene și de a stimula interesul publicului privind toate formele sale de manifestare: folclor și port popular, țesături și ceramică țărănească, târguri rurale, rețete culinare ialomițeane.