Organigrama

Stat de functii

Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea Muzeului Județean Ialomița:

  1. LEGEA nr. 311/2003 a muzeelor și a colecțiilor publice, republicată; (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/45161)
  2. ORDINUL nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil, cu modificările și completările ulterioare;
  3. ORDINUL nr. 2057/2007 pentru aprobarea Criteriilor și normelor de acreditare a muzeelor și a colecțiilor publice;
  4. ORDINUL nr. 2185/2007 pentru aprobarea Normelor de clasificare a muzeelor și a colecțiilor publice;
  5. ORDINUL nr. 2297 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Criteriilor de acordare a avizului prealabil în vederea înființării muzeelor și colecțiilor publice;
  6. Cod de conduita [PDF]
  7. Regulament Intern [PDF]