MUZEUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

  RAPORT DE ACTIVITATE 

2010

SLOBOZIA

2011

CUPRINS

Date despre instituţie…………………………………………………………………..2

 1. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu sistemul instituţional existent…………………..3
 1. Îmbunătăţirea activităţii profesionale a instituţiei…………………………10
 1. Organizarea/sistemul organizaţional al instituţiei…………………………16
 1. Situaţia economico- financiară a instituţiei………………………………….18
 1. Strategia, programele şi implementarea planului de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor managementului…………………………………………………….20
 1. Evoluţia economico-financiară a instituţiei, pentru următoarea perioadă de management, cu menţionarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate………………………………………….28

Anexe

Date despre instituţie

Denumirea instituţiei: Muzeul Judeţean Ialomiţa

Tipul de instituţie, legea care o guvernează:  Instituţie publică de cultură, subordonată Consiliului Judeţean Ialomiţa – ordonatorul principal de credite; Legea nr. 311 din 8 Iulie 2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice

Misiunea şi obiectivele:

Muzeul Judeţean Ialomiţa a desfăşurat de la înfiinţarea sa o activitate complexă în perfect acord cu funcţiile principale ale unui muzeu, aşa cum sunt ele definite în Legea nr. 311 din 8 iulie 2003 privind muzeele şi colecţiile: muzeu- instituţie de cultură (…..), aflată în serviciul societăţii, care colecţionează, conservă, cercetează, restaurează, comunică şi expune, în scopul cunoaşterii, educării, şi recreerii, mărturii materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei comunităţilor umane, precum şi ale mediului înconjurător.

Muzeul Judeţean Ialomiţa urmăreşte îndeplinirea scopului şi funcţiilor sale principale prin următoarele activităţii:

 • cercetarea ştiinţifică, în conformitate cu programele anuale şi de

perspectivă, parte integrantă a Planului Managerial în derulare;

 • cercetarea si documentarea în vederea dezvoltării patrimoniului

muzeal prin achiziţii, donaţii sau prin alte forme caracteristice de constituire a patrimoniului muzeal (cercetări arheologice de suprafaţă, de salvare, sistematice);

 • organizarea evidenţei patrimoniului cultural aflat în administrare în

conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • conservarea şi restaurarea bunurilor culturale din patrimoniul muzeal;
 • punerea în valoare a patrimoniului cultural pe care îl are în

administrare prin intermediul expoziţiilor permanente şi temporare, a programelor cultural- educative , a publicaţiilor specifice, a sesiunilor ştiinţifice, mese rotunde, simpozioane, excursii tematice, ş.a.;

 • menţinerea unui contact permanent cu publicul larg pentru

identificarea nevoilor culturale ale acestuia şi orientarea programelor de punere în valoare a patrimoniului cultural administrat în funcţie de acestea;

 • menţinerea unui contact permanent cu mediile de informare, cu

organizaţii non-guvernamentale, culturale, instituţii de învăţământ si cercetare, organisme şi foruri internaţionale de profil.

Organizarea instituţiei. Muzeul Judeţean Ialomiţa are sediul central în municipiul-reşedinţă de judeţ Slobozia, bd-ul Matei Basarab, nr.30, unde funcţionează laboratoare, depozite, expoziţia permanentă, expoziţii temporare şi spaţii administrative iar în teritoriu cu următoarele secţii: Aşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia-Catargi (com. Maia), Baza de Cercetare şi Expunere Muzeală Oraşul de Floci (com. Giurgeni), Baza Arheologică Popina- Borduşani (com. Borduşani), Conacul Bolomey- monument istoric de arhitectură (com. Cosâmbeşti).

a) Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu sistemul instituţional existent.

Muzeul Judeţean Ialomiţa este una dintre instituţiile de cultură importante ale judeţului Ialomiţa aflată în subordinea Consiuliului Judeţean Ialomiţa. Prin cele trei mari programe cuprinse în Planul Managerial: Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural, Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural, Valorificarea patrimoniului cultural în anul 2010 s-au urmărit:

 • punerea în valoare a elementelor de patrimoniu şi a disponibilităţilor

ştiinţifice şi creative ale colectivului;

 • implicarea societăţii civile în promovarea statutului de pol cultural al

comunităţii municipale şi judeţene;

 • atragerea unor colaborări de maximă importanţă cu instituţiile

muzeale şi de cercetare cu un impresionant prestigiu pe plan naţional şi internaţional.

a.1. Colaborarea cu instituţiile/organizaţiile culturale care se adresează aceleiaşi comunităţi – tipul/forma de colaborare, proiectele desfăşurate împreună cu acestea.

În cadrul programelor derulate în anul 2010, Muzeul Judeţean Ialomiţa a avut următoarele colaborări:

 • Programul Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural.

Subprogramul Cercetarea arheologică

Nr.crt.Denumirea ProiectuluiColaboratori
1Organizarea, amenajarea şi utilizarea spaţiului la comunităţile eneolitice din Bazinul Inferior al Dunării prin intermediul cercetărilor complexe pluridisciplinare pe şantierele arheologice Borduşani (Ialomiţa), Hârşova (jud. Constanţa), şi Măriuţa (jud. Călăraşi) Muzeul Naţional de Istorie a României,Muzeul Dunării de JosCălăraşiUniversitatea Valahia, Târgoviste
2Cercetarea şi punerea în valoare a sitului arheologic naţional prioritar Oraşul de Floci (com. Giurgeni, jud. Ialomiţa)Institutul Naţional al Monumentelor
 • Programul Valorificarea patrimoniului cultural.

Subprogramul Expoziţii

Nr.crt.Denumirea ProgramuluiColaboratori
1Gelem, gelem…Rromii între legendă şi adevăr.Universitatea Bucureşti, Facultatea de istorie – Centrul de Studii Rrome;Asociaţia pentru Studierea Holocaustului din România; Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa; Partida Rromilor Pro-Europa Ialomiţa; Asociaţia Dreptate şi Frăţie Ialomiţa; Alianţa pentru Unitatea Rromilor Ialomiţa
2O pagină din România profundă. Sistemul economic cooperatist între anii 1864-1947.Serviciul Judeţean Ialomiţa al Arhivelor Naţionale
3Primul razboi mondial într-o viziune inedită. Tranşeea şi întâmplările de dincolo de ea.Muzeul Judeţean de Istorie Braşov
4Aromânii-pagini de istorieMuzeul Dunării de Jos Călăraşi
590 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre România şi FinlandaAmbasada Republicii Finlanda la Bucureşti; Complexul Naţional Muzeal Curtea Domnească Târgovişte, Asociaţia Română pentru Studii Baltice şi Nordice
6Sub zare de soareCentrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa
 • SubprogramulSesiuni ştiinţifice, simpozioane, mese rotunde,

conferinţe, seri muzeale, lansări de carte

Nr.crt.Denumirea proiectuluiTipul manifestăriiColaboratori
1Unirea Naţiunea a făcut-o!Sesiune de comunicăriLiceul Pedagogic Matei Basarab Slobozia; Şcoala de Arte şi Meserii Înălţarea Domnului Slobozia; Şcoale de Arte şi Meserii Gheorghe Lazăr Slobozia; Şcoala nr. 2 Sf. Andrei Slobozia, Şcoala nr.3 Slobozia
2Gelem, gelem…Rromii între legendă şi adevărSesiune de comunicări ştiinţificăUniversitatea Bucureşti, Facultatea de istorie – Centrul de Studii Rrome;Asociaţia pentru Studierea Holocaustului din România; Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa; Partida Rromilor Pro-Europa Ialomiţa; Asociaţia Dreptate şi Frăţie Ialomiţa; Alianţa pentru Unitatea Rromilor Ialomiţa
3Pagini din istoria celui de-al doilea război mondialSesiune de comunicări ştiinţificăAsociaţia Naţională a Cavalerilor de Clio, Filiala Maia-Catargi
4Baza de Cercetare şi Expunere muzeală Oraşul de Floci –la un an de la inaugurareSimpozionMinisterul Culturii şi Patrimoniului; Institutul Naţional al Patrimoniului
5Ziua UniriiConcurs de istorieColegiul Naţional Mihai Viteazul
6„Civitas”Lansare revistă şcolarăŞcoala nr.3 Slobozia

a.2. Participare în calitate de partener (coorganizator, cooiniţiator, invitat, participant etc) la programe/proiecte europene/internaţionale:

 • La Nuit Européene des Musées. Coordonator: Direction de

Musées de France

În anul 2005, Ministerul Culturii şi Comunicării din Franţa a lansat un program european dedicat publicului intitulat Noaptea Muzeelor. In fiecare an, Muzeul Judeţean Ialomiţa a participat în cadrul acestui program  propunând o tematica diversă pentru toate categoriile de public (accesul gratuit în expoziţia permanentă, gală de filme documentare realizate de Muzeul Judeţean Ialomiţa în scopul promovării zonelor de interes arheologic şi istoric din judeţul Ialomiţa);

 • Reabilitarea patrimoniului comun european. Proiect cultural

coordonat de Comisia europeană pentru evaluarea stadiului

proiectelor de reabilitare-integrare şi evaluare a patrimoniului arhitectural şi arheologic din sud-estul Europei. Lucrările comisiei s-au desfăşurat la Baza de Cercetare şi Expunere Muzeală de la Oraşul de Floci în colaborare cu reprezentanţii Consiliului Judeţean Ialomiţa, Muzeului Judeţean Ialomiţa şi Institutul Naţional al Patrimoniului. Situl arheologic naţional prioritar Oraşul de Floci face parte din programul european pentru reabilitarea şi punerea în valoare a patrimoniului arheologic şi arhitectural.

 • ·        Zilele Europene ale Patrimoniului. Tema anului 2010: Rolul

patrimoniului cultural în viaţa comunităţilor locale sub care s-au desfăşurat evenimentele culturale în România şi care reflectă legătura cetăţenilor cu monumentele istorice din localitatea lor, din comunitatea lor culturală. Tema constituie o contribuţie, din perspectiva patrimoniului cultural, la anul european de luptă împotriva sărăciei şi a marginalizării sociale. În fiecare an, în septembrie, milioane de cetăţeni sunt invitaţi să viziteze monumente istorice din intreaga Europă, cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului (ZEP), organizate la iniţiativa comună a Consiliului Europei şi a Uniunii Europene.

Din anul 1992 şi în România, instituţiile de cultură organizează  Zilele Europene ale Patrimoniului oferind publicului larg accesul gratuit la monumentele istorice şi de arhitectură.

Muzeul Judeţean Ialomiţa a organizat cu această ocazie o activitate culturală în aşezarea de la Oraşul de Floci (com. Giurgeni). Au fost prezentate participanţilor la manifestare (consilieri judeţeni, primari, localnici, reprezentanţi din presa locală) date cu privire la Proiectul de cercetare şi punere în valoare a sit-ului arheologic şi vestigiile introduse în circuitul de vizitare: edificiul cu contraforturi, biserica nr.1, biserica nr. 2, casa cu fundaţie de piatră.

Participarea în cadrul programului internaţional 90 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre România şi Finlanda în cadrul parteneriatului cu Ambasada Republicii Finlanda la Bucureşti; Complexul Naţional Muzeal Curtea Domnească Târgovişte, Asociaţia Română pentru Studii Baltice şi Nordice.

a.3  Acţiuni de publicitare a proiectelor proprii ale instituţiei:

În anul 2010 o preocupare deosebită a reprezentat-o promovarea activităţilor instituţiei care s-a realizat prin:

 • editarea de afişe, pliante, invitaţii pentru toate manifestările organizate

de instituţie (expoziţii, sesiuni, simpozioane, mese rotunde, lansări de carte etc);

 • difuzarea materialelor publicitare (mape, ilustrate, insigne, plachete,

publicaţii de specialitate, CD-uri cu filme documentare, semne de carte, pliantul de prezentare al muzeului) în  judeţul Ialomiţa, în ţară şi străinătate;

 • realizarea de suveniruri diverse pentru promovarea patrimoniului

muzeal;

 • promovarea activităţilor desfăşurate de instituţie în mass- media locală

şi naţională.

a.4. Acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţii PR/de strategii media:

 • desemnarea unui specialist din cadrul instituţiei pentru activitatea de

PR;

 • diseminarea informaţiilor privind activităţile desfăşurate de instituţie

în reţeaua muzeală pe adresa de internet a Centrului de Informare şi Memorie Culturală (CIMEC) din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Cultural Naţional www.cimec.ro;

 • realizarea unei evidenţe a articolelor şi interviurilor apărute în presa

locală şi naţională;

 • realizarea unei pagini facebook pentru promovarea permanentă a

activităţii instituţiei.

a.5. Apariţii în presa de specialitate- dosar de presă aferent perioadei de raportare. În perioada de raportare, mass-media a reflectat într-un număr însemnat de articole sau alte mijloace de comunicare activităţile, expoziţiile şi programele educaţionale desfăşurate de Muzeul Judeţean Ialomiţa:

 • au fost înregistrate în evidenţa instituţiei 58 apariţii în mass-media

locală şi centrală (anexă: dosar de presă).

a.6. Profilul beneficiarului actual. Datele prezentate mai jos se referă la proiectele din cadrul programului Valorificarea patrimoniului prin intermediul cărora Muzeul Judeţean Ialomiţa a avut un contact nemijlocit cu diverse segmente de beneficiari.

Analiza cifrelor estimate comparativ cu cele realizate:

Sediul Muzeului Judeţean IalomiţaAşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia-CatargiBaza de Cercetare şi Expunere Muzeală Oraşul de Floci
EstimatRealizatEstimatRealizatEstimatRealizat
2500268250088710002550

Analiza cifrelor comparativ cu ultimul raport:

Sediul Muzeului Judeţean IalomiţaAşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia-CatargiBaza de Cercetare şi Expunere Muzeală Oraşul de Floci
   200920102009201020092010
    4695268210488876672550

a.7. Realizarea unor studii vizând cunoaşterea categoriilor de beneficiari- măsurători cantitative şi calitative efectuate în perioada raportată.

Măsurători cantitative. În cadrul programelor şi activităţilor

culturale  desfăşurate de Muzeul Judeţean Ialomiţa au fost realizate măsurători cantitative folosindu-se indicatori specifici:

 • numărul de participanţi;
 • numărul de bilete vândute;
 • reflectarea activităţii instituţiei în presa locală şi centrală.

În urma unei analize riguroase privind activităţile culturale desfăşurate   s-a constatat un interes deosebit din partea unor segmente de public: preşcolari, elevi, veterani, studenţi, cadre didactice, intelectuali.

Măsuri calitative. Pe parcursul anului 2010 s-a urmărit creşterea calităţii întregii activităţi a instituţiei prin: introducerea unor proiecte cu impact la nivel local şi naţional şi s-au continuat programele multianuale :

 • valorificarea expoziţională a fondului de fotografii din primul razboi

mondial aflat în colecţia Costică Acsinte ;

 • proiecţii de filme documentare în cadrul activităţii culturale Noaptea

Muzeelor ;

 • organizarea sesiunii de comunicări a elevilor în cadrul programului

Unirea Naţiunea a făcut-o !

 • organizarea manifestării cultural ştiinţifice cu tema Gelem,

gelem…Rromii între legendă şi adevăr;

 • promovarea colecţiilor Muzeului Judeţean Ialomiţa prin organizarea

expoziţiei Colecţia Tuzlaru-expoziţie de pictură, grafică, sculptură, artă religioasă ;

 • promovarea activităţii Muzeului Judeţean Ialomiţa în plan european

prin organizarea expoziţiei  ,,90 de ani de la stabilirea releţiilor diplomatice dintre România şi Finlanda,,

Beneficiarul- ţintă al programelor. Activitatea Muzeului Judeţean Ialomiţa este structurată pe trei programe: Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural, Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural, Valorificarea patrimoniului cultural. În cadrul fiecărui program beneficiariul- ţintă este:

 • pe termen scurt: publicul participant (preşcolari, elevi, profesori,

veterani, pensionari, intelectuali, public larg) la manifestări culturale cu durată determinată (în cadrul programului Valorificarea patrimoniului cultural -lansări de carte, conferinţe, simpozioane, mese rotunde, sesiuni, proiecţii de filme, concursuri şcolare, subprogramul Prietenii Muzeului), beneficiari ai contractelor de cercetare arheologică preventive (în cadrul subprogramului Cercetarea arheologică preventivă);

 • pe termen lung: comunitatea ialomiţeană, comunitatea ştiinţifică din

ţară, cadre didactice şi universitare, studenţi, oameni de cultură, (în cadrul programelor Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural, Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural, Valorificarea patrimoniului cultural).

a.8. Analiza utilizării spaţiilor instituţiei destinate publicului

Spaţiile destinate desfăşurării activităţilor cu public din cadrul Muzeului Judeţean Ialomiţa sunt:

 • la sediul instituţiei, situat în bd.-ul Matei Basarab, nr. 30, corp A

funcţionează: spaţiu expoziţie permanentă cu tema Evoluţia comunităţilor

 umane în bazinul Ialomiţei. Omul şi Râul în suprafaţă de 425 mp; spaţiu expoziţii temporare în suprafaţa de 51,52 mp; punct de documentare în suprafaţă de 9,50 mp; stand carte în suprafaţă de 2,00 mp;

 • Aşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia- Catargi, com Maia:

spaţiu expoziţie permanentă în suprafaţa de 66 mp; punct de informare în suprafaţa de 4 mp.

 • Baza de Cercetare şi Expunere Muzeală Oraşul de Floci, com.

Giurgeni: spaţiu expoziţie permanentă cu tema Oraşul de Floci. Un oraş dispărut din Muntenia medievală în suprafaţa de 26 mp; sală de conferinţe în suprafaţa de 26 mp; parc arheologic în suprafaţa de 7ha.

a.9. Îmbunătăţiri aduse spaţiilor în perioada raportată: modificări, extinderi, reparaţii, reabilitări, după caz

 • sediul Muzeului Judeţean Ialomiţa, corp A: panotări, reparaţii şi

zugrăveli în spaţiile expoziţionale;

 • Aşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia- Catargi, com Maia:

înlocuirea sistemului de alarmare pătrundere prin efracţie; reparaţii curente şi zugraveli;

 • Baza de Cercetare şi Expunere Muzeală Oraşul de Floci, com.

Giurgeni: lucrări de întreţinere a monumentelor şi a spaţiilor de acces spre acestea prin înlăturarea manuală şi mecanică a vegetaţiei; amenajări peisagistice a grindurile introduse în circuitul de vizitare; îmbunătăţirea spaţiilor existente prin placare cu faianţă şi gresie; organizarea unei expoziţii foto-documentare care prezintă etapele Programului de reabilitare şi punere în valoare a Oraşului de Floci în sala de conferinţe;

 • Conacul Bolomey: lucrări de întreţinere prin îndepărtarea vegetaţiei şi

a materialelor desprinse din construcţia propriu-zisă.

b. Îmbunătăţirea activităţii profesionale a instituţiei.

b.1. Proiectele proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţiei:

Programul Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural. Programul s-a derulat sub forma a două subprograme: Cercetarea arheologică şi Evidenţa patrimoniului cultural mobil.

Cercetarea arheologică. În cadrul acestui subprogram, la sediul instituţiei s-a desfăşurat prelucrarea materialelor arheologice (întocmirea fişelor de obiect care conţin desene, descriere, încadrări cronologico-culturale), rezultate în urma săpăturilor efectuate în siturile arheologice de la: Ciulniţa-Terasă, Borduşani- Popina, Săveni- La Movile, Bucu- Pochina, Platoneşti- Valea Babii, Vlădeni- Popina Blagodeasca, Oraşul de Floci.

Evidenţa patrimoniului cultural mobil. În cadrul subprogramului s-au întocmit documentaţiile de evidenţă pantru patrimoniul cultural mobil rezultat în urma activităţilor de cercetare şi din donaţii după cum urmează:

 • În anul 2010 s-au început operaţiunile de inventariere periodică a

colecţiilor Istorie modernă şi contemporană, Nicolae şi Zamfira Tuzlaru, Arheologie, Etnografie şi de predare către noii gestionari ca urmare a redistribuirii unor gestiunilor;

 • Introducerea în programul de evidenţă informatizată DOC PAT-

CIMEC a unui număr de 1095 de obiecte muzeale (700- din colecţia de arheologie; 395- din colecţia de etnografie) ;

 • Întocmirea a 684 fişe analitice de evidenţă (FAE) la obiectele muzeale

aflate în colecţia de arheologie;

 • Evidenţa fotografică a patrimoniului cultural mobil din cadrul MJI şi

introducerea acestora în baza de date DOC PAT-CIMEC: 650 de obiecte muzeale aflate în colecţiile instituţiei;

 • Întocmirea documentaţiei pentru evaluarea obiectelor intrate  în

patrimoniul Muzeului Judeţean Ialomiţa prin achiziţii  şi cercetare în anul 2010: 13 obiecte colecţia etnografie.

Programul Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural.Programul s-a desfăşurat sub două subprograme: Conservarea patrimoniului muzeal şi Restaurarea patrimoniului muzeal.

Conservarea patrimoniului muzeal.În cadrul acestui subprogram s-au desfăşurat:

 • Organizarea depozitului de materiale arheologice documentare ;
 • Verificarea şi înregistrarea permanentă a condiţiilor micro-climatice

din sălile de expoziţie şi depozite cu ajutorul aparatelor (termohigrografe) de monitorizare permanentă a parametrilor microclimatici; corectarea condiţiilor de microclimat cu ajutorul aparatelor de dezumidificare achiziţionate;

 • Lucrări de conservare primară (desprăfuiri, perieri, aerisiri)  a

patrimoniului aflat în expunere la sediul muzeului şi în depozite;

 • Efectuarea tratamentelor de dezinsecţie în expoziţiile şi depozitele

muzeului conform Normelor de Conservare în vigoare;

 • Conservări primare de intreţinere la expoziţia permanentă de la

Aşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia-Catargi;

 • Conservări primare a patrimoniului aflat în expunere la baza de

Cercetare şi expunere Muzeală Oraşul de Floci;

 • Conservări primare la monumentele aflate în vizitare de la Oraşul de

Floci ( biserica nr.1, biserica nr.2, edificiul cu contraforturi, casa cu fundaţie de piatră, atelierul de prelucrare a materialelor osteologice, monumentul de for public Mihai Viteazul.

Restaurarea patrimoniului muzeal.S-au restaurat la sediul instituţiei:

 • 32 obiecte textile restaurate din colecţia etnografie;
 • Tratamente mecanice (desprăfuiri, aspirări, umectări pe anumite zone

cu soluţii chimice) aplicate pe un număr de 66 de obiecte textile din colecţia etnografie;

 •  6 obiecte din lemn restaurate colecţia Nicolae şi Zamfira Tuzlaru;
 • Tratamente chimice (de diferite concentraţii), neutralizări, stoparea

degradării lemnului şi impregnări la un număr de 12 obiecte de patrimoniu din colecţia de lemn etnografic;

 • 78 obiecte restaurate din colecţia metal etnografic;
 • 58 obiecte restaurate din colecţia Nicolae şi Zamfira Tuzlaru (bronz, argint, alpaca, antimoniu, porţelan);
 • Tratamente chimice (degresare, spălare cu detergenţi anionici,

imersare în acizi de diferite concentraţii, neutralizare, uscare, marcare) aplicate pe materialele arheologice (vase şi fragmente ceramice, unelte din os şi corn, unelte din silex şi piatră,  unelte din metal) descoperite pe şantierele arheologice de la Ciulniţa-Terasă, Săveni- La Movile, Oraşul de Floci, Bucu- Pochină, Platoneşti- Valea Babii, Gura Ialomiţei-Popina;

 • 71 obiecte restaurate colecţia arheologie.

Programul Valorificarea patrimoniului cultural. Activităţile desfăşurate în cadrul acestui program au fost organizate sub forma a patru subprograme: Expoziţii, Sesiuni ştiinţifice, simpozioane, mese rotunde, conferinţe, seri muzeale, lansări de carte, Prietenii Muzeului şi Editorial.

Expoziţii:

 • Colecţia Nicolae şi Zamfira Tuzlaru-grafică, pictură, sculptură, artă

religioasă;

 • Gelem, gelem… Rromii între legendă şi adevăr;
 • O pagină din România profundă. Sistemul economic cooperatist (1864-1947);
 • 90 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre România şi Finlanda;

Sesiuni ştiinţifice, simpozioane, mese rotunde, conferinţe, seri muzeale, lansări de carte:

 • Unirea Naţiunea a făcut-o! (sesiune de comunicări);
 • Noaptea muzeelor (seară muzeală);
 • Lansarea revistei şcolare ,,Civitas,,
 • Unirea de la 24 ianuarie 1859 (masă rotundă),

Prietenii Muzeului.Subprogramul s-a desfăşurat pe baza protocoalelor de

parteneriat încheiate de Muzeul Judeţean Ialomiţa cu unităţile şcolare din judeţ:

 • Ziua Unirii (concurs al elevilor);
 • Moş Ioan Roată şi Unirea (program artistic);
 • Ziua Internaţională a Muzeelor (program derulat cu elevii în expoziţia

permanentă- conferinţe tematice);

 • 1 Iunie-Ziua Internaţională a copilului– program cultural-artistic organizat la Baza de Cercetare şi Expunere Muzeală de la Oraşul de Floci cu grupele de preşcolari din localitatea Săveni;
 • Platoneşti-străveche vatră de cultură şi civilizaţie– lecţie de istorie locală desfăşurată pe şantierul arheologic Platoneşti-Valea Babii cu elevi de la Şcoala generală Platoneşti;
 • Ocaua lui Cuza-lecţie de istorie şi moment artistic oraganizat la Aşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia Catargi desfăşurat cu 

elevi de la  Şcoala generală din localitatea Maia.

Editorial:

 • Editarea în regie proprie de pliante şi afişe pentru manifestările

organizate la sediul instituţiei

b.2. Proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituţiei (în proximitate: judeţ, judeţe limitrofe, alte judeţe, alte ţări etc.).

Programul Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural.

Subprogramul Cercetarea arheologică

Nr.crt.Denumirea proiectuluiTipul  cercetăriiLocul de desfăşurare
1Sfârşitul epocii bronzului şi prima epocă a fierului în judeţul Ialomiţacercetare sistematicăcom.Platoneşti, punctul Valea Babii
2Începuturile Evului Mediu pe teritoriul judeţului Ialomiţacercetare sistematicăcom. Vlădeni, punctul Popina Blagodeasca
3Cercetarea şi punerea în valoare a sitului arheologic naţional prioritar Oraşul de Flocicercetare sistematicăCom. Giurgeni
4Inventarierea zonelor cu potenţial arheologic din judeţul Ialomiţacercetare de suprafaţăCercetări de teren în zonele: Fabricii de cărămidă Ţăndărei, Lacul de acumulare Dridu-Fierbinţi-Târg, Giurgeni-Gura Ialomiţei, Sudiţi-Săveni, Luciu, Oraşul de Floci-Chirana-Vlădeni, Oraşul de Floci-Giurgeni, Mihail Kogălniceanu-Chirana
5Supravegheri arheologice conform contractelor încheiate cu terţicercetare preventivăCoşereni-contract ENEL Modernizare 20 Kv; Maia-Fierbinţi-contract ROMGAZ Mediaş Foraj; Săveni-contract SC DANEOLICA S.R.L. Parc eolian şi staţie transformare;Reviga-contract Reabilitarea reţelei de alimentare cu apa potabilă.

Programul Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural. Subprogramul Conservarea patrimoniului cultural

Nr.crtDenumirea proiectuluiLocul de desfăşurare
1Lucrări de conservare primară (desprăfuiri, perieri, aerisiri)  a patrimoniului aflat în expunere la secţia muzeală Aşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia- Catargicom. Maia
2Lucrări de conservare primară la monumentul istoric Conacul Bolomey (curăţarea spaţiilor interioare, îndepărtarea vegetaţiei din incintă)com. Cosâmbeşti
3Lucrări de conservare primară la cele cinci monumente arheologice medievale aflate în circuitul de vizitare de la Oraşul de Floci (biserica nr.1, biserica nr.2, edificiul cu contraforturi, atelierul de prelucrarea materialelor osteologice  şi casa cu fundaţie de piatră) şi la monumentul de for public Mihai Viteazulcom. Giurgeni

Programul Valorificarea patrimoniului cultural

Nr.crt.Denumirea proiectuluiTipul manifestăriiLocul de desfăşurare
1Mărturii iconografice din primul război mondial realizate de ialomiţeanul Costică AcsinteexpoziţieGaleriile Lumina Feteşti
2Etape din valorificarea şi punerea în valoare a Oraşului de FlociexpoziţieBaza de Cercetare şi expunere Muzeală Oraşul de Floci, com Giurgeni
3Aromânii-pagini de istorieexpoziţieMuzeul Dunării de Jos Călăraşi
4Primul război mondial într-o viziune inedită. Tranşeea şi întâmplările de dincolo de eaexpoziţieMuzeul Judeţean de Istorie Braşov
5Ion Albeşteanu. In memoriamexpoziţieCăminul Cultural din localitatea Albeşti
6Marea Unire de la 1 Decembrie 1918expoziţieCentrul Cultural UNESCO Ionel Perlea Slobozia
7Sub zare de soareexpoziţieCasa de Cultură a Sindicatelor Slobozia
8Rromii între legendă şi adevărSesiune ştiinţifică de comunicăriCentrul Cultural UNESCO Ionel Perlea Slobozia
9Baza de Cercetare şi Expunere muzeală Oraşul de Floci –la un an de la inauguraresimpozionOraşul de Floci

b.3. Participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în ţară, la nivel naţional/internaţional, în Uniunea Europeană, după caz, în alte state).

Nr.crt.Denumirea proiectuluiLocul de desfăşurare
1Festivalului Naţional de Colinde Sub zare de soareCasa Sindicatelor din Slobozia

b.4. Proiecte realizate ca partener/coproducător.

Nr.crt.Denumirea proiectuluiTipul manifestăriiLocul de desfăşurare
1Organizarea, amenajarea şi utilizarea spaţiului la comunităţile eneolitice din Bazinul Inferior al Dunării prin intermediul cercetărilor complexe pluridisciplinare pe şantierele arheologice Borduşani (Ialomiţa), Hârşova (jud. Constanţa), şi Măriuţa (jud. Călăraşi) Cercetare arheologicăMuzeul Naţional de Istorie a României,Muzeul Dunării de JosCălăraşiUniversitatea Valahia, Târgoviste
2Primul război mondial într-o viziune inedită. Tranşeea şi întâmplările de dincolo de eaexpoziţieMuzeul Judeţean de Istorie Braşov
3Reabilitarea patrimoniului comun europeanProiect de evaluare, reabilitare, integrare  a patrimoniului arhitectural şi arheologic din sud-estul Europei desfăşurat în parteneriat cu Institutul Naţional al PatrimoniuluiOraşul de Floci

c. Organizarea/Sistemul organizaţional al instituţiei.

Structura Muzeului Judeţean Ialomiţa este organizată pe patru compartimente :

 • Conducere
 • Cercetare, Evidenţă, Valorificare;
 • Restaurare şi Conservare;
 • Administrativ.

c.1. Măsuri de reglementare internă în perioada raportată

În perioada raportată au fost emise:

 • decizii pentru reglementarea desfăşurării activităţii instituţiei;
 • completări şi modificări ale fişelor de post.

c.2. Propuneri de reglementare prin acte normative, înaintate autorităţii în perioada raportată, după caz.

Muzeul Judeţean Ialomiţa a înaintat Consiliului Judeţean Ialomiţa următoarele propuneri de reglementare prin acte normative:

 • conform adresei nr. 98 / 17.02.2010 înaintată Consiliului Judeţean Ialomiţa s-a emis Hotărârea nr.22/28.04.2010 privind reîncadrarea personalului in baza Legii nr 330/2009 ,aprobarea  organigramei, a statului de funcţii şi numărului de personal;
 • conform adresei nr.196/17.03.2010 înaintată Consiliului Judeţean Ialomiţa s-a emis Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.125/25.03.2010 privind repartizarea pe trimestre a bugetului pe anul 2010 ;
 • conform adreselor  nr. 591/19.07.2010 , 561/16.07.2010 înaintate Consiliului Judeţean Ialomiţa s-a emis Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.261/008.09.2010 privind ajustarile ce au rezultat prin aplicarea prevederilor privind reducerea cheltuielilor bugetare de Personal Titlul I cat si Titlul II Bunuri si Servicii ;
 • conform adresei nr.960/20.10.2010 înaintată Consiliului Judeţean Ialomiţa s-a emis Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.284/02.11.2010 privind rectificarea de  credite bugetare;
 • conform adresei nr.1054/09.11.2010 înaintată Consiliului Judeţean Ialomiţa s-a emis Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.290/17.11.2010 privind virări de credite;
 • conform adresei nr.1117/08.12.2010 înaintată Consiliului Judeţean Ialomiţa s-a emis Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.303/08.12.2010 privind virări de credite;

c.3. Delegarea responsabilităţilor: activitatea consiliilor de conducere, după caz, ale celorlalte organe colegiale, modificarea limitelor de competenţe în cadrul conducerii pe perioada evaluată etc.

În anul 2010 Consiliul de conducere al Muzeului Judeţean Ialomiţa   s-a întrunit în şedinţe organizate periodic pentru analiza activităţii instituţiei şi stabilirea direcţiilor de activitate după cum urmează:

 • 08.04.2010
 • 28.10.2010

c.4. Perfecţionarea personalului- cursuri de perfecţionare pentru conducere şi restul personalului

În perioada 1 ianuarie 2010–31 decembrie 2010, personalul Muzeului Judeţean Ialomiţa a participat la următoarele cursuri de formare profesională, schimburi de experienţă si cursuri de perfecţionare:

Nr. crt.Numele şi prenumeleDurata cursuluiTipul cursului
1Florin Vlad15-31.03. 2010Manager de proiect-curs
2Cătălina Cernea10-13.05.2010Scrierea de proiecte cu finanţare europeană-curs
3Ioan Cernău04-15.05.2010Managementul parteneriatelor-curs
 • Evaluarea personalului din instituţie. Conform legislaţiei în vigoare

în anul 2010  a fost acordat premiul anual aferent anului 2009,nu s-au acordat premii 2 % ,nu s-au acordat tichete de masa sau de vacanta .

 • Promovarea personalului din instituţie. În perioada raportată au

fost promovaţi doi angajaţi pe postul de referent de specialitate cu studii superioare,în baza memoriului justificativ privind transformarea a doua posturi din organigrama si Statul de Funcţii al Muzeului Judeţean Ialomiţa şi a adresei nr 98/17.02.2010 emisă de instituţia noastră transmisă Consiliului Judeţean Ialomiţa ,aprobată prin Hotararea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr 22/28.04.2010.

c.5. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii s-au ale altor organisme de control, în perioada raportată.

În perioada raportată nu au fost dispuse măsuri.

d.Situaţia economico- financiară a instituţiei

d.1.Executia bugetară a perioadei raportate:

Execuţia bugetară a perioadei  01 Ianuarie 2010- 31 Decembrie 2010.

2010
BUGETUL DE   VENITURI  ( lei )1.162.966
Subvenţii pentru institutii publice1.155.695
Venituri proprii ,din care :4.771
ü  Venituri din cercetari arheologice2.834
ü  Venituri din vanzari pliante ,vederi, carti de specialitate .1.937
Sponsorizari2.500
BUGET DE CHELTUIELI ( lei )1.162.966
Cheltuieli de personal din care :628.920
ü  Conventii civile santiere arheologice31.944
Bunuri si servicii din care :450.756
ü  Cheltuieli de intretinere330.211
Chletuieli de capital83.290

d.2.Date comparative de cheltuieli ( estimari si realizari ) in perioada raportată :

Nr.crtProgramulTipulproiectuluiDenumirea proiectuluiDevizul estimat (lei)Devizul reliazat (lei )
1Cercetarea ştiinţifică si evidenta patrimoniului culturalmare-Cercetari arheologice;-Evidenta analitica a patrimoniului ;229.000229.000
2Conservarea si restaurarea patrimoniuluimare-Teme conservare patrimoniu ;-Teme restaurare patrimoniu.187.000187.000
3Valorificarea patrimoniului cultural mare-Expozitii organizate;-Sesiuni stiintifice,simpozioane,conferinte;-Actiuni culturale :Prietenii Muzeului ;-Publicatii .222.000222.000
4Reabilitarea si punerea in valoare a sitului arheologic national prioritar -,,Orasul de Floci ,,mare-Restaurarea vestigiilor bisericii nr 1 ;-Punerea in valoare istorica si turistica a parcului arheologic din cadrul sitului  ; 133.000133.000
5Asigurarea energiei electrice la Baza arheologica Popina Bordusani.Alimentarea cu energie  electrica la Baza de cercetare si expunere muzeala Orasul de Flocimare-Dezvoltarea cercetarii stiintifice pluridisciplinare ;-Imbunatatirea conditiilor de cazare si de desfasurare a activitatii specifice .78.00078.000
TOTAL849.000849.000

d.3. Gradul de acoperire din surse atrase /venituri proprii a cheltuielilor  institutiei (%):

Venituri din vânzarea biletelor –Grad de acoperire (0%). Veniturile încasate din vânzarea biletelor de intrare în muzeu, nu sunt considerate venituri ale instituţiei noastre, acestea fac parte din bugetul Consiliului Judetean Ialomita .

Venituri din cercetari arheologice. Venituri realizate 2.834 lei. Gradul  de acoperire al cheltuielilor din această sursă a fost de 0.24 %.

Venituri din vânzări pliante,vederi, cărţi de specialitate. Venituri realizate  1.937  lei . Gradul  de acoperire al cheltuielilor din această sursă a fost de 0.17  %.

Venituri din sponsorizări.Venituri realizate 2.500 lei.

Gradul  de acoperire al cheltuielilor din această sursă a fost de 0.21  %.

d.4. Gradul de creştere a surselor atrase /veniturilor proprii în totalul veniturilor a fost de 0.63 %.

d.5. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor a  fost de 54.08 %.

d.6. Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total a fost de 7.16 %.

d.7. Gradul de acoperire a salariilor din subvenţie a fost de

100 %.

               Ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decat contractele de munca (drepturi de autor,drepturi conexe, contracte si conventii civile):

–         contracte si convenţii civile. Ponderea acestora în cheltuielile de personal a fost de 5.08/ %;

–         drepturi conexe (contracte si conventii civile ). Ponderea acestora în cheltuielile de personal a fost de 0.26  %.

d.8.Cheltuieli pe beneficiar (Serviciul public –Politia Comunitara) 187.491 lei  din care :

–         din subventii  – 187.491 lei ( 100 %);

–         din venituri proprii  – 0 lei ( 0 % ).

Cheltuieli pe beneficiar (Progrup Training SRL -Servicii Paza  –22.750 lei  din care :

–         din subventii  – 17.979 lei ( 79.03 %);

–         din venituri proprii  – 4.771 lei ( 20.97 % ).

e. Strategia, programele şi implementarea planului de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor managementului:

Proiectul managerial conceput pentru perioada raportată are ca principale obiective: punerea în valoare a elementelor de patrimoniu şi a disponibilităţilor ştiinţifice şi creative ale colectivului, implicarea societăţii civile în promovarea statutului de pol cultural al comunităţii municipale şi judeţene şi atragerea unor colaborări de maximă importanţă cu instituţiile muzeale şi de cercetare cu un impresionant prestigiu pe plan naţional şi internaţional.

Pentru atingerea acestor obiective, au fost concepute programe şi subprograme adecvate, la elaborarea şi punerea în operă fiind necesară implicarea specialiştilor din cadrul muzeului cât şi importante personalităţi din societatea civilă.  Cele trei mari programe sunt: Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural, Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural, Valorificarea patrimoniului cultural.

Începând din perioada anterioară  şi pâna acum, cultura , în general, şi Muzeul Judeţean Ialomiţa, în special au beneficiat de o atenţie deosebită din partea autorităţilor, care au avut ca obiective esenţiale reinstaurarea locului şi rolului culturii în comunitate şi reîntoarcerea către societate a banilor contribuabililor sub forma unor produse culturale, cu ritmicitate şi calitatea reclamate de etapa actuală de dezvoltare a societăţii moderne.

e.1. Scurtă analiză a programelor (eficacitatea acestora în funcţie de răspunsul comunităţii la proiectele incluse în acestea):

Programul Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural. Programul s-a derulat sub forma a două subprograme: Cercetarea ştiinţifică şi Evidenţa patrimoniului cultural. Obiectivele  majore ale programului au fost:

 • promovarea valorilor istorice şi culturale din judeţul Ialomiţa,
 • introducerea acestora în circuitul ştiinţific din ţară şi străinătate;
 • dezvoltarea şi evidenţa patrimoniului muzeal.

Programul Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural. Prin intermediul acestui program s-au derulat două subprograme: Conservarea patrimoniului cultural şi restaurarea patrimoniului cultural. Obiectivele principale ale programului au fost:

 • cunoşterea stării de sănătate a obiectului muzeal;
 • asigurarea unui mediu optim permanent pentru obiectele muzeale

aflate în expoziţii şi în depozite;

 • restituirea formei originare a obiectului de patrimoniu.

Programul Valorificarea patrimoniului cultural. Programul  s-a desfăşurat sub forma unor subrograme (Expoziţii, Sesiuni, simpozioane, mese rotunde, conferinţe, seri muzeale, lansări de carte, Prietenii Muzeului, Editorial) anuale sau permanente, în conformitate cu protocoalele de parteneriat încheiate în perioada anterioară. Principalele obiective ale acestui program au fost:

 • atragerea unui public cât mai numeros prin organizarea de expoziţii,

simpozioane, mese rotunde, sesiuni ştiinţifice la sediul instituţiei şi în judeţ;

 • integrarea activităţii muzeului în sfera preocupărilor comunităţii

ialomiţene.

e.2. Scurtă analiză a proiectelor din cadrul programelor (eficacitatea acestora în funcţie de răspunsul comunităţii la proiectele incluse în acestea)

Programul Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural. Subprogramul Cercetarea ştiinţifică. În cadrul acestui program s-au desfăşurat o serie de proiecte care au urmărit  prezentarea într-o succesiune culturală şi cronologică  a evoluţiei comunităţilor umane documentate arheologic pe teritoriul judeţului Ialomiţa, începând din preistorie (neolitic, mil. VII î. Hr.) până în Evul mediu târziu.

Pe parcursul anului 2010, rezultatele cercetărilor au fost prezentate publicului prin intermediul mass- media, organizarea unor expoziţii la sediu sau în judeţ, editare în regie proprie de pliante şi afişe.

Şantierele arheologice (Borduşani-Popina, Vlădeni-Popina Blagodeasca, Platoneşti-Valea Babii, Oraşul de Floci)  au reprezentat în perioada de raportare  nu numai baze ştiinţifice, ci şi elemente de turism cultural puse în valoare prin includerea lor în cadrul unor programe de interes local (Concursul de desene Ialomiţa 2020) şi european cum a fost Zilele Patrimoniului European, obiectivele urmărite fiind modelarea generaţiilor tinere în spiritul protejării patrimoniului arheologic şi respectului pentru valorile istorice ale acestui neam, elemente de identitate naţională şi conştiinţă culturală.

Dezvoltarea Bazei arheologice de la Oraşul de Floci şi derularea unor programe cu impact şi asupra comunităţilor din satele învecinate au  reprezentat etape importante în procesul de valorificare ştiinţifică şi  integrare  turistică a  potenţialul cultural al zonei.

Subprogramul Evidenţa patrimoniului cultural. Proiectele desfăşurate în cadrul acestuia au urmărit realizarea unei evidenţe unitare a patrimoniului muzeal (clasare, informatizare, baze de date) în scopul eficientizării activităţii de cercetare-documentare şi extinderii posibilităţilor de valorificare optimă a patrimoniului. În cursul anului 2010 au fost actualizate echipamentele şi programele din reţeaua informatică a instituţiei, pentru a fi  capabilă să răspundă nevoilor actuale şi de perspectivă privind   evidenţa informatizată a  patrimoniului.

Programul Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural. Subprogramul Conservarea patrimoniului cultural. Proiectele desfăşurate în cadrul acestui subprogram au avut în vedere ansamblul de măsuri, acţiuni, mijloace şi tehnici ce au drept scop păstrarea nemodificată a structurii şi aspectul bunurilor de muzeu, asigurarea unor condiţii microclimatice optime în spaţiile expoziţionale şi depozite, conforme cu Normele de Conservare în vigoare.

Subprogramul Restaurarea patrimoniului cultural. Prin intermediul proiectelor de restaurare s-a urmărit restituirea formei originare a obiectului muzeal prin operaţii de întregire, integrare şi completare, aplicare de tratamente mecanice, fizice, chimice menite să asigure o rezistenţă îndelungată obiectului muzeal astfel încât să-şi redea istoria şi să-şi păstraze funcţionalitatea.

Programul Valorificarea patrimoniului cultural.

Partea fundamentală în implementarea proiectelor din cadrul acestui program a reprezentat-o activitatea expoziţională care nu a putut fi realizată fără o cunoaştere temeinică a nevoilor culturale ale comunităţii ialomiţene.Eficienţa proiectelor a depins în acest caz de armonizarea necesităţilor ştiinţifice de prezentare cu predispoziţia culturală şi psihologică a unor segmente de public introduse sau reactivate în circuitul manifestărilor culturale judeţene. Pe parcursul desfăşurării proiectelor fiecare zi de importanţă cultural-istorică (Unirea Principatelor Române, 9 Mai Ziua Europei, Ziua Naţională a României etc.) a fost marcată prin organizarea de expoziţii, simpozioane, mese rotunde, conferinţe care au atras un public numeros şi variat care a deschis porţile unei integrări accentuate a activităţilor muzeului în sfera preocupărilor comunităţii ialomiţene. Astfel, întreaga activitate din anul 2010 s-a desfăşurat sub forma următoarelor direcţii:

–         Cercetarea în slujba muzeografiei;

–         Muzeografia în slujba comunităţii;

–    Locul şi rolul muzeului în comunitate.

e.3. Analiza programului minimal realizat, în raport cu cel propus, în corelaţie cu subvenţia/alocaţia primită:

Programul/ProiectulScopulBeneficiariPerioada de realizareFinanţarea(subvenţie/alocaţie şi surse atrase/venituri proprii)Obs. 
123456
Denumirea iniţială/modificatăDeclarat/AtinsEstimat/RealizatEstimat/RealizatEstimat/Realizat
Cercetarea şievidenţapatrimoniului culturalDeclarat:Cercetarea ştiinţifică- 13 proiecte Evidenţa patrimoniului cultural- 5 proiecte Atins:100 %  Estimat:public specializat,elevi, studenţi,comunităţi locale Realizat:100 %  Estimat:2010Realizat:100%Estimat:229.000 lei(plată salariicontracte civile,materiale de lucru, deplasări) Realizat:229.000 lei
 Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural mobilDeclarat:Conservarea patromoniului muzeal- 8 proiecte Restaurarea patrimoniului muzeal- 2 proiecte Atins:100 % Estimat:toate categoriile de public Realizat:100% Estimat:2010  Realizat:100%Estimat:187.000 lei(substanţe chimice, echipamente de lucru, mobilier depozit) Realizat:187.000 lei
     Valorificarea patrimoniului culturalDeclarat:Expoziţii- 10 proiecte Sesiuni ştiinţifice, simpozioane, mese rotunde, conferinţe, seri muzeale, lansări- 6 proiecte Prietenii Muzeului- 6 proiecte Editorial- 5 proiecte Atins: 100% Estimat:preşcolari, elevi, studenţi, cadre didactice, specialişti, pensionari, veterani, comunităţi locale Realizat:100% Estimat:2010  Realizat:100%Estimat:222.000 lei(materiale cu caracter funcţional, alte cheltuieli prevăzute de lege) Realizat:222.000 lei
   Reabilitarea si punerea in valo a sitului arheologic national prioritar Orasul de FlociDeclarat:Restaurarea vestigiilor bisericii nr 1 2 proiecte Punerea în valoare istorica si turistica a parcului arheologic din cadrul sitului – 1 proiectAtins: 100%Estimat:comunitatea    Realizat:100 % Estimat:2010  Realizat:100%Estimat:133.000lei(reparaţii curente, paza obiectivelor)   Realizat:133.000 lei
    Asigurarea energie electrice la Baza arheologica Popina Bordusani.Alimentarea cu energie electrica la Baza de cercetare si expunere muzeala Orasul de Floci Declarat:Dezvoltarea cercetarii stiintifice pluridisciplinare – 1 proiectAchizitii panoauri solareImbunatatirea conditiilor de cazare si de desfasurarea a activitatii specifice -1 proiectAchizitii Alimentare cu energie electricaAtins: 100% Estimat:comunitatea ialomiţeană,specialişti      Realizat:100% Estimat:2009  Realizat:100%Estimat:78.000 lei    Realizat:78.000 lei

e.4.Managementul de proiect: centralizatorul de programe/proiecte/beneficiar.

Notă: În cazul Muzeului Judeţean Ialomiţa o imagine a impactului proiectelor din cadrul celor cinci programe pe care le-a desfăşurat în anul 2010 asupra beneficiarilor o oferă numai programul Valorificarea  patrimoniului cultural. Proiectele din celelalte programe nu presupun contacte nemijlocite cu diferite categorii de beneficiari.

Nr.crt. Programul/SubprogramulTipulproiectuluiNumărul de proiecteNumărul de contacte nemijlocite cu categorii de beneficiari ai proiectelorNumărul de beneficiari
123456
1Valorificarea patrimoniului cultural   Expoziţii Proiecte mici     x     x    x
Proiecte medii:expoziţiile temporare66590
Proiecte mari:expoziţii cu caracter naţional 55670 
  Sesiuni ştiinţifice, simpozioane, mese rotunde, conferinţe, seri muzeale, lansări de carte       Proiecte mici:Lansări de  carte, lansări filme documentare22436
Proiecte medii:simpozioane, mese rotunde 22110
Proiecte mari:sesiunile ştiinţifice, Noaptea Muzeelor 33608
Prietenii Muzeului   Proiecte mici:Seminarii, programe artistice, concursuri66304
Proiecte mediixxx
Proiecte marixxx
Total:Proiecte mici: 8Total: 8Total:740
Totalproiecte medii: 8 Total: 8Total:700
TotalProiecte mari: 8Total: 8Total:1278

e.5. Evidenţierea numărului de beneficiari ai proiectelor instituţiei în afara sediului:

 • la proiectele din cadrul  programului de Valorificare a patrimoniului

cultural  desfăşurate în afara sediului au fost înregistraţi un număr de 4242 de beneficiari;

 • la expoziţia de bază de la secţia muzeală Aşezământul de Artă şi

Cultură Religioasă Maia- Catargi s-a înregistrat un număr de 887 de beneficiari;

 • la Baza de Cercetare şi Expunere Muzeală de la Oraşul de Floci, în

perioada 01. 01-31.12.2010, s-a înregistrat un număr de 2550 de beneficiari.

e.6. Servicii culturale oferite de instituţie în cadrul programelor proprii, rezultate din misiunea acesteia, altele decât cele din programul minimal, după caz:

 • în anul 2010 Muzeul Judeţean Ialomiţa a colaborat cu Consiliul Judeţean Ialomiţa  în cadrul Programului Strategia de dezvoltare a judeţului Ialomiţa 2009-2020 prin acordarea de documentare a celor 171 de elevi înscrişi în concursul de desene Ialomiţa 2020  privind promovarea valorilor istorice şi turistice locale;
 • acordarea de sprijin în întocmirea de bibliografii şi facilitarea accesului la materiale de specialitate unor categorii de public interesat (elevi, studenţi, cadre didactice etc.);
 • asigurarea de ghidaje în cadrul excursiilor de documentare organizate de unităţi şcolare de învăţământ din Slobozia şi judeţ.

e.7. Alte servicii oferite comunităţii căreia se adresează instituţia, după caz:

 • colaborarea cu Direcţia de Cultură şi Patrimoniu Naţional în vederea protejării şi semnalizării monumentelor istorice şi arheologice de către primăriile din judeţul Ialomiţa;
 • colaborarea cu diferite instituţii şi asociaţii culturale pentru realizarea unor ghiduri turistice ale judeţulul Ialomiţa ;
 • facilitarea accesului la fondul de bibliotecă al instituţiei persoanelor interesate;
 • asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea practicii de specialitate a studenţilor în expoziţiile muzeului, laboratoare, depozite, şantiere arheologice la solicitarea universităţilor din Constanţa, Bucureşti, Galaţi, Târgovişte.

         e.8. Indice de ocupare a sălilor/spaţiilor destinate beneficiarilor (la sediu) : 100%

         f. Evoluţia economico-financiară a instituţiei, pentru următoarea perioadă de management, cu menţionarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate:

        f.1. Tabelul valorilor de referinţă din proiectul de management, actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a managementului:

2011
BUGETUL DE   VENITURI  ( lei ) ESTIMARI1.209.000
Subventii pentru institutii publice1.179.000
Venituri proprii ,din care :30.000
ü  Venituri din cercetari arheologice20.000
ü  Venituri din vanzari pliante ,vederi, carti de specialitate .10.000
Sponsorizari0
BUGET DE CHELTUIELI ( lei ) ESTIMARI1.209.000
Cheltuieli de personal din care :630.000
ü  Conventii civile santiere arheologice78.000
Bunuri si servicii din care :489.000
ü  Cheltuieli de intretinere305.000
Alte cheltuieli –Transferuri60.000
Chletuieli de capital30.000

f..2. Tabelul investiţiilor în programe din proiectul de management, actualizat/ pentru următoarea perioadă de raportare a managementului:

Nr.crtProgramulTipulproiectuluiDenumirea proiectuluiDevizul estimat (lei)Devizul reliazat (lei )
1Cercetarea stiintifica si evidenta patrimoniului culturalMare-Cercetari arheologice;-Evidenta analitica a patrimoniului ;220.0000
2Conservarea si restaurarea patrimoniuluiMare-Teme conservare patrimoniu ;-Teme restaurare patrimoniu.200.0000
3Valorificarea patrimoniului culturalMare-Expozitii organizate;-Sesiuni stiintifice,simpozioane,conferinte;-Actiuni culturale :Prietenii Muzeului ;-Publicatii .200.0000
4Reabilitarea si punerea in valoare a sitului arheologic national prioritar ,,Orasul de Floci ,,Mare-Restaurarea vestigii biserica nr 1 ;-Punerea in valoare istorica si turistica  a parcului arheologic din cadrul sitului ;60.0000
5Amplasarea de mijloace de semnalizare si informare a Bazei de Cercetare si Expunere Muzeala Orasul de Floci intre punctele Chirana –Giurgeni de-a lungul drumului European Bucuresti –Constanta  pentru o mai buna promovare a obiectivelor turisticeMare-promovarea patrimoniului din administrare30.000
6Concurs de istorieLocala  pe doua   sectiuni :gimnaziu si liceuMare-Cultivarea istoriei locale si nationale in randul tinerilor10.0000
5,,La casa Tudorii ,, expozitie culinara cu preparate si bauturi ialomitane si de transhumantaMare-Valorificarea traditiilor culinare ialomitene ca forma de promovare turistica a speficului local .20.0000
TOTAL740.000

f.3. Tabelul veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei pe categorii de bilete/tarife practicate din proiectul de management, actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a managementului:

 • Venituri din vânzarea biletelor –Grad de acoperire (0%).

Veniturile încasate din vânzarea biletelor de intrare in muzeu ,nu sunt considerate venituri ale instituţiei noastre, acestea fac parte din bugetul Consiliului Judetean Ialomiţa;

 • Venituri din cercetări arheologice. Venituri estimate  20.000 lei

Gradul  de acoperire al cheltuielilor din aceasta sursă este de (1.65 %).

 • Venituri din vânzări pliante ,vederi, cărţi de specialitate.Venituri

estimate 10.000 lei. Gradul  de acoperire al cheltuielilor din aceasta sursa este de (0.83  %) ;

 • Venituri din sponsorizări – Venituri estimate 0 lei Gradul  de

acoperire al cheltuielilor din aceasta sursă este de (0  %).

f.4. Proieţia obiectivelor pentru următoarea perioadă de raportare a managementului, în raport cu lista obiectivelor prevăzute în contractul de management:

 • Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor este de 52.11 % ESTIMARI;
 • Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total este de 2.48 % . ESTIMARI;
 • Gradul de acoperire a salariilor din subventie este de 100 % . ESTIMARI;
 • Ponderea cheltuielilor efectuate in cadrul raporturilor contractuale, altele decat contractele de munca (drepturi de autor,drepturi conexe ,contracte si conventii civile)-contracte si conventii civile –ponderea acestora in cheltuielile de personal este de 12.38 %;drepturi conexe (contracte si conventii civile )  -ponderea acestora in cheltuielile de personal este de de 0.63 %;
 • Cheltuieli pe beneficiar (Progrup Training SRL  –Servicii Paza ) 240.000 lei  din care : ESTIMARI– din subventii  – 240.000 lei ( 100 %).

f.5. analiza swot a următoarei perioade de raportare a managementului, după caz

Calităţi (puncte tari):

 • administrarea unor colecţii valoroase şi variate (arheologie,

numismatică, istorie, etnografie, artă);

 • existenţa unui personal specializat (dintr-un număr de 26 de angajaţi,

conform statului de funcţii, 13 au studii superioare în specializările arheologie, istorie, restaurare şi conservare, contabilitate. Dintre aceştia 7 angajaţi sunt absolvenţi de master iar 4 au obţinut titlul ştiinţific de doctor în ştiinţele istoriei;

 • existenţa unei expoziţii permanente moderne accesibilă publicului;
 • existenţa unor secţii muzeale în zone de importanţă istorică deosebite

(Baza de Cercetare şi Expunere Muzeală de la Oraşul de Floci- prima capitală a judeţului Ialomiţa, locul de naştere al marelui Voievod Mihai Viteazul, Aşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia- Catargi- locul unde a trăit şi se află mormântul primului Prim- ministru Barbu Catargiu);

 • desfăşurarea proiectelor de cercetare arheologică într-o manieră care

să ofere o imagine cât mai completă a evoluţiei comunităţilor umane pe teritoriul actual al judeţului Ialomiţa începând din preistorie şi până în Evul Mediu, specifică numai Muzeului Judeţean Ialomiţa;

 • varietatea ofertelor culturale adresate tuturor segmentelor de public;
 • dezvoltarea unor parteneriate cu unităţi de învăţământ, instituţii de

profil şi asociaţii culturale în scopul creşterii vizibilităţii judeţului Ialomiţa.

Defecte (puncte slabe):

 • număr insuficient de specialişti la secţiile muzeale;
 • număr insuficient de specialişti pentru valorificarea unora dintre

colecţiile instituţiei;

 • inexistenţa unui birou de marketing în instituţie;

Oportunităţi:

 • unicitatea muzeului la nivel judeţean;
 • promovarea valorilor culturale şi istorice ialomiţene în spaţiul

cultural românesc;

 • creşterea interesului publicului pentru programele şi proiectele

promovate de instituţie;

 • creşterea interesului pentru turismul local al zonelor cu potenţial

istoric din judeţul Ialomiţa (Borduşani- Popina, Oraşul de Floci, Aşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia- Catargi);

 • derularea unor proiecte în parteneriat pentru salvarea monumentului

istoric şi de arhitectură conacul Bolomey în scopul valorizării şi dezvoltării unui punct de atracţie turistică.

Ameninţări (pericole):

 • alocarea unor fonduri insuficiente pentru desfăşurarea programelor;
 • reducerea numărului de personal;
 • schimbarea politicilor culturale la nivel local;
 • preferinţa publicului pentru un alt gen de manifestări.

f.6 Propuneri pentru următoarea perioadă de raportare a managementului privind indicele de ocupare a spaţiilor destinate beneficiarilor. În perioada următoare de raportare estimăm ca indicele de ocupare a spaţiilor destinate beneficiarilor să fie de 100%.

ANEXE: