MUZEUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

  RAPORT DE ACTIVITATE 

2011

SLOBOZIA

2012

CUPRINS

Date despre instituţie…………………………………………………………………..2

 1. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu sistemul instituţional existent…………………..3
 1. Îmbunătăţirea activităţii profesionale a instituţiei…………………………11
 1. Organizarea/sistemul organizaţional al instituţiei…………………………18
 1. Situaţia economico- financiară a instituţiei………………………………….22
 1. Strategia, programele şi implementarea planului de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor managementului…………………………………………………….24
 1. Evoluţia economico-financiară a instituţiei, pentru următoarea perioadă de management, cu menţionarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate………………………………………….33

Anexe

Date despre instituţie

Denumirea instituţiei: Muzeul Judeţean Ialomiţa

Tipul de instituţie, legea care o guvernează:  Instituţie publică de cultură, subordonată Consiliului Judeţean Ialomiţa – ordonatorul principal de credite; Legea nr. 311 din 8 Iulie 2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice

Misiunea şi obiectivele:

Muzeul Judeţean Ialomiţa a desfăşurat de la înfiinţarea sa o activitate complexă în perfect acord cu funcţiile principale ale unui muzeu, aşa cum sunt ele definite în Legea nr. 311 din 8 iulie 2003 privind muzeele şi colecţiile: muzeu- instituţie de cultură (…..), aflată în serviciul societăţii, care colecţionează, conservă, cercetează, restaurează, comunică şi expune, în scopul cunoaşterii, educării, şi recreerii, mărturii materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei comunităţilor umane, precum şi ale mediului înconjurător.

Muzeul Judeţean Ialomiţa urmăreşte îndeplinirea scopului şi funcţiilor sale principale prin următoarele activităţii:

– cercetarea ştiinţifică, în conformitate cu programele anuale şi de

perspectivă, parte integrantă a Planului Managerial în derulare;

– cercetarea si documentarea în vederea dezvoltării patrimoniului

muzeal prin achiziţii, donaţii sau prin alte forme caracteristice de constituire a patrimoniului muzeal (cercetări arheologice de suprafaţă, de salvare, sistematice);

– organizarea evidenţei patrimoniului cultural aflat în administrare în

conformitate cu prevederile legale în vigoare;

– conservarea şi restaurarea bunurilor culturale din patrimoniul muzeal;

– punerea în valoare a patrimoniului cultural pe care îl are în

administrare prin intermediul expoziţiilor permanente şi temporare, a programelor cultural-educative, a publicaţiilor specifice, a sesiunilor ştiinţifice, mese rotunde, simpozioane, excursii tematice, ş.a.;

– menţinerea unui contact permanent cu publicul larg pentru

identificarea nevoilor culturale ale acestuia şi orientarea programelor de punere în valoare a patrimoniului cultural administrat în funcţie de acestea;

– menţinerea unui contact permanent cu mediile de informare, cu

organizaţii non-guvernamentale, culturale, instituţii de învăţământ si cercetare, organisme şi foruri internaţionale de profil.

Organizarea instituţiei. Muzeul Judeţean Ialomiţa are sediul central în municipiul-reşedinţă de judeţ Slobozia, bd-ul Matei Basarab, nr.30, iar în teritoriu funcţionează cu următoarele secţii: Aşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia-Catargi (com. Maia), Baza de Cercetare şi Expunere Muzeală Oraşul de Floci (com. Giurgeni), Baza Arheologică Popina-Borduşani (com. Borduşani), Conacul Bolomey-monument istoric de arhitectură (com. Cosâmbeşti). La sediul instituţiei sunt organizate laboratoare, depozite, expoziţia permanentă, expoziţii temporare şi spaţii administrative.

a) Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu sistemul instituţional existent.

Muzeul Judeţean Ialomiţa este una dintre instituţiile de cultură importante ale judeţului Ialomiţa aflată în subordinea Consiuliului Judeţean Ialomiţa. Prin cele trei mari programe cuprinse în Planul Managerial: Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural, Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural, Valorificarea patrimoniului cultural în anul 2011 s-au urmărit:

– punerea în valoare a elementelor de patrimoniu şi a disponibilităţilor

ştiinţifice şi creative ale colectivului;

– implicarea societăţii civile în promovarea statutului de pol cultural al

comunităţii municipale şi judeţene;

– atragerea unor colaborări de maximă importanţă cu instituţiile

muzeale şi de cercetare cu un impresionant prestigiu pe plan naţional şi internaţional.

a.1. Colaborarea cu instituţiile/organizaţiile culturale care se adresează aceleiaşi comunităţi – tipul/forma de colaborare, proiectele desfăşurate împreună cu acestea.

În cadrul programelor desfăşurate în anul 2011, Muzeul Judeţean Ialomiţa a avut următoarele parteneriate:

1. Programul Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural

Cercetarea arheologică

Nr.

crt.

Denumirea Proiectului

Parteneri

1Cercetarea şi punerea în valoare a sitului arheologic naţional prioritar Oraşul de Floci (com. Giurgeni, jud. Ialomiţa)Institutul Naţional al Patrimoniului, Bucureşti

2Organizarea, amenajarea şi utilizarea spaţiului la comunităţile eneolitice din Bazinul Inferior al Dunării prin intermediul cercetărilor complexe pluridisciplinare pe şantierele arheologice Borduşani (Ialomiţa), Hârşova (jud. Constanţa), şi Măriuţa (jud. Călăraşi)

Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti

Muzeul Dunării de Jos,

Călăraşi

Universitatea Valahia, Târgovişte

3

Cercetările arheologice pluridisciplinare de la Piscul Crăsani

Muzeul Dunării de Jos,

Călăraşi

Muzeul Brăilei

4Cercetările arheologice pluridisciplinare de la Stelnica-Grădiştea Mare

Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan”, Bucureşti

2. Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural

Restaurarea patrimoniului cultural

Nr.

crt.

Denumirea Proiectului

Parteneri

 1Restaurarea monumentului istoric Biserica nr.1 de la Oraşul de Floci. Etapa IInstitutul Naţional al Patrimoniului, Bucureşti

3. Programul Valorificarea patrimoniului cultural

Expoziţii

Nr.

crt.Denumirea Proiectului

Tipul activităţiiParteneri

1

50 de ani de pictură la Slobozia

expoziţie de artă plasticăUniunea Artiştilor Plastici, Filiala Ialomiţa,

Centrul Cultural UNESCO “Ionel Perlea”, Slobozia Unitatea Rromilor Ialomiţa

2

60 de ani de la deportarea din Bărăgan

expoziţie de istorie foto-documentarăConsiliul Judeţean Ialomiţa, Asociaţia Foştilor Deportaţi din Bărăgan, Muzeul Naţional al Agriculturii, Slobozia

3

Personalităţi ialomiţene-Ion Albeşteanu. In memoriam

expoziţie de istorie localăCentrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa

4

Istorie şi excelenţă ialomiţeană

expoziţie organizată cu prilejul Zilei Naţionale a RomânieiConsiliul Judeţean Ialomiţa- Direcţia Coordonare Organizare

Muzeul Naţional al Agriculturii, Slobozia,

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, Centrul Cultural UNESCO “Ionel Perlea”, Slobozia, Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu”, Ialomiţa

Sesiuni ştiinţifice, simpozioane, mese rotunde,

conferinţe, seri muzeale, lansări de carte

Nr.

crt.Denumirea Proiectului

Tipul activităţiiParteneri 1Cronologie şi interacţiuni umane în eneoliticul din sudul RomânieiMasă rotundăMuzeul Naţional de Istorie a României

2

Festivalul-concurs de tradiţie culinară ialomiţeană „La casa Tudorii”

Festival-concurs de gastronomie

Consiliul Judeţean Ialomiţa- Direcţia Coordonare Organizare

Muzeul Naţional al Agriculturii, Slobozia,

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, Centrul Cultural UNESCO “Ionel Perlea”, Slobozia, Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu”, Ialomiţa

3

Concurs judeţean de istorie ialomiţeană „Barbu Catargiu”

Concurs de istorie adresat elevilor de liceu

Consiliul Judeţean Ialomiţa, Direcţia Coordonare-Organizare

4

Săptămâna familiei, săptămâna fără TVProgram educativ adresat copiilor preşcolari şi elevilor

Asociaţia ZIBO HELP

a.2. Participare în calitate de partener (coorganizator, cooiniţiator, invitat, participant etc) la programe/proiecte europene/internaţionale:

     1. Revoluţia mexicană reflectată în 100 de imagini. Coordonator:

Ambasada Statelor Unite Mexicane la Bucureşti

În cadrul acestui program s-a organizat la sediul instituţiei o expoziţie de istorie universală foto-documentară prin intermediul căreia au fost prezentate publicului din ţară date despre geografia, tradiţia culturală şi istoria spaţiului mexican. Expoziţia menţionată a fost realizată cu sprijinul Muzeului de Istorie din Braşov.

2La Nuit Européene des Musées. Coordonator: Direction de

Musées de France

În cadrul programului Noaptea Muzeelor, Muzeul Judeţean Ialomiţa a participat cu o tematică diversă pentru toate categoriile de public: accesul gratuit în expoziţia permanentă Evoluţia comunităţilor umane în bazinul Ialomiţei.Omul şi râul , dar şi în expoziţiile temporare, precum Revoluţia mexicană reflectată în 100 de imagini.
Accesul publicului a fost  gratuit, sâmbătă, 14 mai, între orele     20,00-24,00 iar vizitatorii au beneficiat de ghidaje din partea muzeografilor. Au avut loc proiecţii de filme şi scurte comunicări ştiinţifice referioare la istoria, tradiţia şi cultura  judeţului Ialomiţa, susţinute de specialiştii muzeului.

3Zilele Europene ale Patrimoniului. Tema anului 2011:Lemnul şi lutul

În fiecare an, în septembrie, milioane de cetăţeni sunt invitaţi să viziteze monumente istorice din intreaga Europă, cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului (ZEP), organizate la iniţiativa comună a Consiliului Europei şi a Uniunii Europene.

Din anul 1992 şi în România, instituţiile de cultură organizează  Zilele Europene ale Patrimoniului oferind publicului larg accesul gratuit la monumentele istorice şi de arhitectură.

Muzeul Judeţean Ialomiţa a organizat cu aceast prilej la Baza de Cercetare şi Expunere Muzeală de la Oraşul de Floci, în parteneriat cu Institutul Naţional al Patrimoniului, un program cultural cu tema Lemnul şi lutul-tradiţie şi permanenţă în habitatul urban de la Oraşul de Floci.

În cadrul programului s-au prezentat principalele descoperiri arheologice din campania arheologică 2011, s-a vizitat situl arheologic, au avut loc demonstraţii practice pentru elevi şi invitaţi, s-au explicat diverşi termeni de specialitate (patrimoniul cultural, sit arheologic) şi s-a subliniat importanţa cunoaşterii patrimoniului local şi european.

a.3  Acţiuni de publicitare a proiectelor proprii ale instituţiei:

În anul 2011 o preocupare deosebită a reprezentat-o promovarea activităţilor instituţiei care s-a realizat prin:

– editarea de afişe, pliante, invitaţii pentru toate manifestările organizate

de instituţie (expoziţii, sesiuni, simpozioane, mese rotunde, lansări de carte etc);

– difuzarea materialelor publicitare (mape, ilustrate, insigne, plachete,

publicaţii de specialitate, CD-uri cu filme documentare, semne de carte, pliantul de prezentare al muzeului) în  judeţul Ialomiţa, în ţară şi străinătate;

– realizarea de suveniruri diverse pentru promovarea patrimoniului

muzeal;

– promovarea activităţilor desfăşurate de instituţie în mass- media locală

şi naţională.

a.4. Acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţii PR/de strategii media:

– înfiinţarea unui Birou de Relaţii cu Publicul şi desemnarea unei

persoane cu pregătire de specialitate;

– diseminarea informaţiilor privind activităţile desfăşurate de instituţie

în reţeaua muzeală pe adresa de internet a Centrului de Informare şi Memorie Culturală (CIMEC) din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Cultural Naţional www.cimec.ro;

– realizarea unei evidenţe a articolelor şi interviurilor apărute în presa

locală şi naţională;

– actualizarea paginii facebook pentru promovarea permanentă a

activităţii instituţiei;

– realizarea şi actualizarea paginii Twiter pentru promovarea

permanentă a activităţii instituţiei;

– realizarea şi actualizarea blogspot-ului pentru promovarea

permanentă a activităţii instituţiei;

– realizarea unei baze de date privind evidenţa vizitatorilor.

a.5. Apariţii în presa de specialitate- dosar de presă aferent perioadei de raportare.

În perioada de raportare, activitatea de cercetare şi evidenţă, conservare-restaurare şi valorificarea patrimoniului a fost reflectată de mass-media locală şi centrală printr-un număr însemnat de articole, comunicate de presă, interviuri, documentare.

În anul 2011 au fost înregistrate în evidenţa instituţiei 146 apariţii în mass-media locală şi centrală (anexă: dosar de presă).

a.6. Profilul beneficiarului actual.

Datele prezentate mai jos se referă la proiectele din cadrul programului Valorificarea patrimoniului prin intermediul cărora Muzeul Judeţean Ialomiţa a avut un contact nemijlocit cu diverse segmente de beneficiari.

Analiza cifrelor estimate comparativ cu cele realizate:

Sediul Muzeului Judeţean        IalomiţaAşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia-CatargiBaza de Cercetare şi Expunere Muzeală Oraşul de Floci
EstimatRealizatEstimatRealizatEstimatRealizat
30005093800118620004546

Analiza cifrelor comparativ cu ultimul raport:

Sediul Muzeului Judeţean IalomiţaAşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia-CatargiBaza de Cercetare şi Expunere Muzeală Oraşul de Floci
   201020112010201120102011
   26825093887118625504546

a.7. Realizarea unor studii vizând cunoaşterea categoriilor de beneficiari- măsurători cantitative şi calitative efectuate în perioada raportată.

Măsurători cantitative. În cadrul programelor şi activităţilor

culturale  desfăşurate de Muzeul Judeţean Ialomiţa au fost realizate măsurători cantitative folosindu-se indicatori specifici:

– numărul de participanţi;

– numărul de bilete vândute;

– reflectarea activităţii instituţiei în presa locală şi centrală.

În urma unei analize riguroase privind activităţile culturale desfăşurate   s-a constatat un interes deosebit din partea unor segmente de public: preşcolari, elevi, veterani, studenţi, cadre didactice, intelectuali, oameni de afaceri, pensionari, comunităţi locale ialomiţene

Măsuri calitative. Pe parcursul anului 2011 s-a urmărit creşterea calităţii întregii activităţi a instituţiei prin introducerea unor proiecte cu impact la nivel local şi naţional dar au fost continuate şi programele multianuale :

– promovarea colecţiilor Muzeului Judeţean Ialomiţa atât  în judeţ cât şi în ţară prin organizarea unor expoziţii tematice- O pagină din România profundă. Sistemul economic cooperatist (1864-1947), Personalităţi ialomiţene-Iona Albeşteanu. In memoriam, Motive etnografice regăsite pe ceramica şi ţesăturile din Bărăganul Central şi de Sud ;

– organizarea unei activităţi culturale complexe de tradiţie culinară ialomiţeană în scopul revigorării interesului public pentru acest gen de manifestări – Festivalul-concurs de tradiţie culinară ialomiţeană La Casa Tudorii ;

– organizarea unui concurs judeţean de istorie ialomiţeană adresat elevilor din toate unităţile de învăţământ din judeţul Ialomiţa-Concurs judeţean de istorie ialomiţeană Barbu Catargiu

– participarea în cadrul programului judeţean de promovarea a valorilor istorice şi culturale din judeţul Ialomiţa-Istorie şi excelenţă ialomiţeană ;

– participarea în cadrul programului naţional Săptămâna familiei, săptămâna fără TV adresat copiilor preşcolari, elevilor şi părinţilor ;

– participarea în cadrul programelor naţionale şi europene prin organizarea unor activităţi cultural-ştiinţifice – Ziua Culturii Naţionale, La Nuit Européene des Musées, Zilele Europene ale Patrimoniului ;

– promovarea activităţii Muzeului Judeţean Ialomiţa în plan intrnaţional prin organizarea expoziţiei  Revoluţia mexicană reflectată în 100 de imagini.

Beneficiarul-ţintă al programelor. Activitatea Muzeului Judeţean Ialomiţa este structurată pe trei programe principale: Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural, Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural, Valorificarea patrimoniului cultural. În cadrul fiecărui program beneficiariul- ţintă este:

– pe termen scurt: publicul participant (preşcolari, elevi, profesori,

veterani, pensionari, intelectuali, oameni de afaceri, comunităţi locale ialomiţene) la manifestări culturale cu durată determinată organizate în cadrul programului Valorificarea patrimoniului cultural -lansări de carte, conferinţe, simpozioane, mese rotunde, sesiuni, proiecţii de filme, concursuri şcolare, subprogramul Prietenii Muzeului şi beneficiarii contractelor de cercetare arheologică preventivă desfăşurate în cadrul subprogramului Cercetarea arheologică preventivă;

– pe termen lung: comunitatea ialomiţeană, comunitatea ştiinţifică din ţară, cadre didactice şi universitare, studenţi, oameni de cultură, (în cadrul programelor Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural, Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural, Valorificarea patrimoniului cultural).

a.8. Analiza utilizării spaţiilor instituţiei destinate publicului

Spaţiile destinate desfăşurării activităţilor cu publicul din cadrul Muzeului Judeţean Ialomiţa sunt:

– la sediul instituţiei, situat în bd.-ul Matei Basarab, nr. 30 corpul  A este destinat exclusiv activităţilor cu publicul. În acestă clădire funcţionează expoziţia permanentă cu tema Evoluţia comunităţilor  umane în bazinul Ialomiţei. Omul şi Râul în suprafaţă de 425 mp, un spaţiu destinat expoziţiilor temporare în suprafaţa de 51,52 mp, un punct de documentare în suprafaţă de 9,50 mp, un stand carte în suprafaţă de 2,00 mp;

– la secţia muzeală Aşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia- Catargi, com Maia este organizat un spaţiu pentru expoziţia permanentă în suprafaţa de 66 mp şi un punct de informare în suprafaţa de 4 mp.

– la secţia muzeală Baza de Cercetare şi Expunere Muzeală Oraşul de Floci, com. Giurgeni este organizat un spaţiu pentru expoziţia permanentă Oraşul de Floci. Un oraş dispărut din Muntenia medievală în suprafaţa de 26 mp, o sală de conferinţe în suprafaţa de 26 mp, un parc arheologic în suprafaţa de 7ha.

a.9. Îmbunătăţiri aduse spaţiilor în perioada raportată: modificări, extinderi, reparaţii, reabilitări, după caz

La sediul Muzeului Judeţean Ialomiţa, corp A- panotări, reparaţii şi

zugrăveli în spaţiile expoziţionale;

La Aşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia- Catargi, com Maia- reparaţii curente, zugraveli;

La Baza de Cercetare şi Expunere Muzeală Oraşul de Floci- construirea unor pergole din lemn, realizarea unei construcţii pentru o mai bună protejare a hidroforului,  lucrări de întreţinere a monumentelor şi a spaţiilor de acces spre acestea prin înlăturarea manuală şi mecanică a vegetaţiei; amenajări peisagistice a grindurile introduse în circuitul de vizitare; îmbunătăţirea spaţiilor existente prin placare cu faianţă şi gresie; organizarea unei expoziţii foto-documentare care prezintă etapele Programului de reabilitare şi punere în valoare a Oraşului de Floci în sala de conferinţe;

Conacul Bolomey-lucrări de întreţinere prin îndepărtarea vegetaţiei şi

a materialelor desprinse din construcţia propriu-zisă;

Baza de Cercetare Borduşani-Popina- instalarea unui sistem de

panouri solare foto-voltaice, lucrări de întreţinere permanentă (îndepărtarea vegetaţiei, reparaţii, zugrăveli).

b. Îmbunătăţirea activităţii profesionale a instituţiei.

b.1. Proiectele proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţiei:

1. Programul Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural. Programul s-a derulat sub forma a două subprograme: Cercetarea arheologică şi Evidenţa patrimoniului cultural mobil.

Cercetarea arheologică. La sediul instituţiei s-au desfăşurat activităţi privind prelucrarea ştiinţifică a  materialelor arheologice rezultate în urma săpăturilor sistematice sau de salvare desfăşurate  în siturile arheologice de la: Ciulniţa-Terasă, Borduşani- Popina, Săveni- La Movile, Bucu- Pochina, Platoneşti- Valea Babii, Vlădeni- Popina Blagodeasca, Oraşul de Floci, Piscul Crăsani, Stelnica Grădiştea Mare (descrieri, prelucrarea grafică a obiectelor, încadrări tipologice şi culturale, prelucrarea digitală a monedelor, redactarea fişelor de evidenţă,  ş.a.).

Cercetarea documentelor de arhivă. Muzeul Judeţean deţine o valoroasă colecţie de documente ialomiţene din perioada modernă şi contemporană. În cadrul acestui proiect au fost realizate două activităţi importante, şi anume:

 • Locuinţa tradiţională din zona Oraşul de Floci;
 • Contribuţia ialomiţenilor la marile evenimente din istoria României.

Evidenţa patrimoniului cultural mobil. În anul 2011 s-au întocmit documentaţiile de evidenţă pentru patrimoniul cultural mobil rezultat în urma activităţilor de cercetare şi din donaţii, după cum urmează:

 • În anul 2011 s-au finalizat operaţiunile de inventariere periodică a

colecţiilor de- Istorie modernă şi contemporanăColecţia de artă plastică, Colecţia Nicolae şi Zamfira Tuzlaru, Colecţia metal etnografic, Colecţia  textile etnografice, Colecţia lemn etnografic, Colecţia ceramică etnografică iar spre finalul anului s-au început operaţiunile de predare către noii gestionari ca urmare a redistribuirii unor gestiunilor;

 • Întocmirea a 929 fişe analitice de evidenţă (FAE) la obiectele muzeale

aflate în colecţia de arheologie;

 • Evidenţa fotografică a unui număr de 1000 obiecte muzeale din Colecţia de arheologie;
 • Întocmirea documentaţiei de evaluarea pentru 993 obiecte intrate  în

colecţiile de arheologie şi istorie prin donaţii şi cercetare ;

 • Întocmirea documentaţiei pentru 10 obiecte de patrimoniu incluse în categoria TEZAUR CULTURAL NAŢIONAL ;
 • Transcrierea în format digital a registrelor de evidenţă pentru Colecţia de artă plastică, Colecţia Nicolae şi Zamfira Tuzlaru, Colecţia metal etnografic, Colecţia istorie modernă şi contemporană ;
  • Continuarea evidenţei informatizate prin completarea bazei de date a

Colecţiei de istorie modernă şi contemporană (scanarea documentelor de arhivă, fotografierea, prelucrare digitală) .

     2. Programul Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural.         Conservarea patrimoniului muzeal.În cadrul acestui subprogram s-au desfăşurat:

 • Lucrări de conservare curativă-verificarea şi înregistrarea permanentă

a condiţiilor micro-climatice din sălile de expoziţie şi depozite cu ajutorul aparatelor (termohigrografe) de monitorizare permanentă a parametrilor microclimatici; corectarea condiţiilor de microclimat cu ajutorul aparatelor de dezumidificare;

 • Lucrări de conservare primară (desprăfuiri, perieri, aerisiri)  a

patrimoniului aflat în expunere la sediul muzeului şi în depozite;

 • Lucrări de conservare aplicate pe material carpologic descoperit în

aşezarea medievală- timpurie de la  Vlădeni-Popina Blagodeasca

 • Aplicarea tratamentelor de dezinsecţie la patrimoniul cultural aflat în

expoziţiile şi depozitele muzeului conform Normelor de Conservare în vigoare;

Restaurarea patrimoniului muzeal.La sediul instituţiei s-au desfăşurat următoarele operaţiuni de restaurare:

 • Restaurarea unui număr de  37 obiecte din Colecţia textile etnografice;
 • Aplicarea de tratamente mecanice (desprăfuiri, aspirări, umectări pe

anumite zone cu soluţii chimice) la un număr de 93 de obiecte din Colecţia textile etnografice;

 •  Restaurarea unui număr de 10 obiecte din Colecţia lemn etnografic;
 • Restaurarea unui număr de 119 obiecte din argint, bronz, pastă de

sticlă, ceramică Iznik din Colecţia de arheologie;

 • Aplicarea de tratamente chimice (degresare, spălare cu detergenţi

anionici, imersare în acizi de diferite concentraţii, neutralizare, uscare, marcare) materialelor arheologice (vase şi fragmente ceramice, unelte din os

şi corn, unelte din silex şi piatră,  unelte din metal) descoperite în urma cercetărilor de la Oraşul de Floci, Platoneşti, Buieşti, Sudiţi, Stelnica, Piscul Crăsani.

     3. Programul Valorificarea patrimoniului cultural

În cadrul acestui program au fost organizate expoziţii, sesiuni ştiinţifice, simpozioane, mese rotunde, conferinţe, seri muzeale, lansări de carte, programul de educaţie muzeală Prietenii Muzeului şi editorial.

Expoziţii:

 • Revoluţia mexicană reflectată în 100 de imagini-expoziţie de istorie;
 • Firicel de primăvară-expoziţie atelier de confecţionat mărţişoare;
 • Bucură-te Marie!-expoziţie de icoane;
 • Reţete de taifas– expoziţie de artă plastică;
 • Slobozia veche-expoziţie de cărţi poştale interbelice.

Sesiuni ştiinţifice, simpozioane, mese rotunde, conferinţe, seri muzeale, lansări de carte:

 • Ziua Culturii Naţionale.Contribuţii ialomiţene la cultura naţională-sesiune de comunicări ;
 • Noaptea muzeelor;
 • Cronologie şi interacţiuni umane în eneoliticul din sudul RomânieiStudiu de caz-Proiectul Chronos
 • Concurs judeţean de istorie ialomiţeană “Barbu Catargiu”.

Prietenii Muzeului.Activităţile s-au desfăşurat pe baza protocoalelor de

parteneriat încheiate de Muzeul Judeţean Ialomiţa cu unităţile şcolare din judeţ:

 • Unirea Naţiunea a făcut-o!- program artistic, lecţie de istorie;
 • Arta quiling- expoziţie -arta de a modela hârtia;
 • Carnaval de toamnă- program artistic;
 • 1 Decembrie-Zua Naţională a României-program artistic.

Editorial:

 • Editarea de cataloage, pliante şi afişe pentru activităţile din program;
 • Realizarea de suveniruri pentru promovarea instituţiei.

b.2. Proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituţiei (în proximitate: judeţ, judeţe limitrofe, alte judeţe, alte ţări etc.).

1. Programul Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural.

Subprogramul Cercetarea arheologică

Nr.

crt.

Denumirea Proiectului

Tipul  activităţii

Locul de desfăşurare

1

Cercetările arheologice pluridisciplinare de la Borduşani-Popina

cercetare sistematică

com Borduşani, punctul Popina

2

Cercetările arheologice pluridisciplinare de la Piscul Crăsani

cercetare sistematică

com. Balaciu, sat Crăsanii de Jos

3

Cercetările arheologice pluridisciplinare de la Stelnica-Grădiştea Mare

cercetare sistematică

com. Stelnica

4

Cercetările arheologice de la Vlădeni-Popina Blagodeasca

cercetare sistematică

com. Vlădeni

5

Inventarierea zonelor cu potenţial arheologic din judeţul Ialomiţa

cercetare de suprafaţă

Cercetări de teren în zonele: Ciulniţa, Andrăşeşti, Balaciu, Giurgeni, Luciu, Gura Ialomiţei, Lacul Strachina, Lunca, Vlădeni, Mihail Kogălniceanu, Piua Petrii

6

Supravegheri arheologice conform contractelor încheiate cu terţi

cercetare preventivă

Parc eolian Platoul Hagieni, Punctul Valea Babii.

7

Întocmirea documentaţiei pentru supravegherea arheologică a zonelor Cosâmbeşti, Manasia, Platoneşti

supraveghere arheologică

Cosâmbeşti, Manasia, Platoneşti

2. Programul Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural.

Conservarea patrimoniului cultural

Nr.

crt

Denumirea Proiectului

Locul de desfăşurare

1

Lucrări de conservare primară la cele cinci monumente arheologice medievale aflate în circuitul de vizitare de la Oraşul de Floci (biserica nr.1, biserica nr.2, edificiul cu contraforturi, atelierul de prelucrarea materialelor osteologice  şi casa cu fundaţie de piatră) şi la monumentul de for public Mihai Viteazul

Baza de Cercetare şi expunere Muzeală Oraşul de Floci, com. Giurgeni

2

Lucrări de conservare primară a patrimoniului aflat în expunere la Baza de Cercetare şi expunere Muzeală Oraşul de Floci, com. Giurgeni

Baza de Cercetare şi expunere Muzeală Oraşul de Floci, com. Giurgeni

3

Lucrări de conservare primară la monumentul istoric Conacul Bolomey (curăţarea spaţiilor interioare, îndepărtarea vegetaţiei din incintă)

com. Cosâmbeşti

4

Lucrări de conservare primară (desprăfuiri, perieri, aerisiri)  a patrimoniului aflat în expunere la secţia muzeală Aşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia- Catargi

com. Maia

5

Lucrări de conservare primară la Baza de Cercetare Arheologică Borduşani-Popina

com. Borduşani

3. Programul Valorificarea patrimoniului cultural

Expoziţii

Nr.

crt.Denumirea Proiectului

Tipul activităţii

Locul de desfăşurare

1

50 de ani de pictură la Slobozia

expoziţie de artă

Centrul Cultural UNESCO “Ionel Perlea”, Slobozia

2

O pagină din românia profundă. Sistemul economic cooperatist

(1864-1947)

expoziţie de istorie

Complexul Naţional Muzeal “Curtea Domnească”, Târgovişte

3

Evoluţia aşezării medievale urbane Oraşul de Floci

machetă expoziţională

Baza de Cercetare şi Expunere Muzeală Oraşul de Floci

4

Pagini din istoria judeţului Ialomiţa

cabinet de istorie

Şcoala Generală nr. 4 “Gheorghe Lazăr”, Slobozia

5

60 de ani de la deportarea din Bărăgan

expoziţie de istorie

com. Perieţi, sat Fundata

6

Personalităţi ialomiţene-Ion albeşteanu. In memoriam

expoziţie

Centrul Cultural “Ion Albeşteanu”, com. Albeşti

7

Motive etnografice regăsite pe ceramica şi ţesăturile din Bărăganul Central şi de Sud

expoziţie de etnografie

Baza de Cercetare şi Expunere Muzeală Oraşul de Floci, com. Giurgeni

8

Istorie şi excelenţă ialomiţeană

expoziţie de istorie organizată cu ocazia Zilei Naţionale a României

Centrul Cultural UNESCO “Ionel Perlea”, Slobozia

9

Inventare litice religiose şi laice descoperite în zona Oraşului de Floci

punct expoziţional permanent

Baza de Cercetare şi Expunere Muzeală Oraşul de Floci

Sesiuni ştiinţifice, simpozioane, mese rotunde, conferinţe, seri muzeale, lansări de carte

Nr.

crt.Denumirea Proiectului

Tipul activităţii

Locul de desfăşurare

1

Lemnul şi lutul- tradiţie şi permanenţă în habitatul urban de la Oraşul de Floci

simpozion

Baza de Cercetare şi Expunere Muzeală Oraşul de Floci

2

Festivalul concurs de tradiţie culinară ialomiţeană “La casa Tudorii”

festival de gastronomie ialomiţeană

Baza de Cercetare şi Expunere Muzeală Oraşul de Floci

Prietenii Muzeului

Nr.

crt.Denumirea Proiectului

Tipul activităţii

Locul de desfăşurare

1

Să ne cunoaştem istoria!

excursie de documentare

Baza de Cercetare şi Expunere Muzeală Oraşul de Floci

2

În vizită la muzeu

excursie de documentare

Aşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia-Catargi

b.3. Participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în ţară, la nivel naţional/internaţional, în Uniunea Europeană, după caz, în alte state)

Nr.

crt.

Denumirea proiectului

Locul de desfăşurare

1

Festivalului Internaţional Floare de pe Bărăgan

Baza de Cercetare şi Expunere Muzeală Oraşul de Floci

2

Festivalul concurs naţional al tinerilor interpreţi „Ion Albeşteanu”Centrul Cultural „Ion Albeşteanu”, com. Albeşti

b.4. Proiecte realizate ca partener/coproducător

Nr.

crt.

Denumirea Proiectului

Tipul activităţii

Coordonatori Proiect

1

Carpaţii de unesc

Proiect cultural pentru promovarea valorilor culturale şi istorice mai piţin cunoscute de publicul larg

Muzeul Judeţean de Istorie Braşov

2

Săptămâna familiei, săptămâna fără TVproiect naţional adresat copiilor preşcolari, elevilor şi părinţilorAsociaţia ZIBO HELP, Satu Mare

3

Vrei să mă înţelegi? Cunoaşte-mă!

proiect cultural adresat comunităţii rrome din Ialomiţa

Asociaţia „Dreptate şi Frăţie”, Ialomiţa

4

Să ne cunoaştem rădăcinileproiect adresat elevilor pentru stimularea interesului faţă de istoria localăConsiliul Judeţean Ialomiţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Ialomiţa,

Centrul Judeţean pentru  Conservarea şi Promovarea Culturii tradiţionale Ialomiţa

5

Treasure Hunt

proiect educaţional

concurs

Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, Slobozia

6

Diferiţi, dar cu aceleaşi drepturi

proiect educaţional privind drepturile copiilor

Inspectoratul Şcolar Judeţean, Ialomiţa, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 Feteşti

7

Ziua internaţională a rromilor

proiect educaţional

Inspectoratul Şcolar Judeţean, Ialomiţa, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 6 „Mihai Viteazul”,  Feteşti

8

Istoria este învăţătoarea vieţii!

proiect educaţional

Inspectoratul Şcolar Judeţean, Ialomiţa, Şcoala cu clasele I-VIII  „Gheorghe Lazăr”,  Slobozia

9

Sa ne cunoaştem istoria!

proiect educaţional

Inspectoratul Şcolar Judeţean, Ialomiţa,

Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur”, Slobozia

c. Organizarea/Sistemul organizaţional al instituţiei

Structura Muzeului Judeţean Ialomiţa este organizată pe patru compartimente :

– Conducere

– Compartiment Cercetare, Evidenţă, Valorificare;

– Compartiment Restaurare şi Conservare;

– Compartiment Administrativ.

      c1. Măsuri de reglementare   internă în perioada raportată

În perioada raportată au fost emise decizii pentru reglementarea desfăşurării activităţii instituţiei, completări şi modificări ale fişelor de post, după cum urmează :

–         Decizia nr. 83/18 ianuarie 2011 privind înfiinţare comisie de predare-primire Colecţie;

–         Decizia nr. 84/25 ianuarie 2011 privind majorarea cu 15% a  salariilor începând cu data de 01.01.2011;

–         Decizia nr. 85/31 ianuarie 2011 privind desemnarea unei persoane pentru reprezentare la procesul de  predare-primire gestiuni;

–         Decizia nr. 86/03 februarie 2011 privind încetarea contractului de muncă a domnului Găvăneanu Ionel;

–         Decizia nr. 87/03 februarie 2011 privind prelungirea termenului de predare-primire a gestiunilor patrimoniului Muzeului Judeţean Ialomiţa;

–         Decizia nr. 88/08 februarie 2011 privind constituirea comisiei de restaurare;

–         Decizia nr. 89/03 martie 2011 privind încetarea contractului de muncă al doamnei Renţa Elena;

–         Decizia nr. 90/03 martie 2011 privind luarea unor masuri  speciale în domeniul PSI;

–         Decizia nr. 91/03 martie 2011 privind constituirea grupei de prevenire a situaţiilor de urgenţă;

–         Decizia nr. 92/03 martie 2011 privind reglementarea fumatului în spaţiile aparţinând Muzeului Judeţean Ialomiţa;

–         Decizia nr. 93/03 martie 2011 privind constituirea Celulei de urgenţă;

–         Decizia nr. 94/27 aprilie 2011 privind desemnarea unei persoane pentru reprezentare la procesul de  predare-primire gestiuni;

–         Decizia nr. 94 bis/27 aprilie 2011 privind reluarea activităţii a doamnei Dinu Săndica;

–         Decizia nr. 95/27 aprilie 2011 privind modificarea comisiilor de predare-primire a gestiunilor Muzeului Judeţean Ialomiţa;

–         Decizia nr. 96/27 aprilie 2011 privind constituirea comisiei de predare-primire bibliotecă şi arhivă ştiinţifică;

–         Decizia nr. 97/27 iunie 2011 privind constituirea comisiei de predare-primire dosare personal;

–         Decizia nr. 98/27 iunie 2011 privind încetarea contractului de muncă al doamnei Vlădăreanu Marioara;

–         Decizia nr. 98 bis/01 iulie 2011 privind constituirea unor comisii de recepţie;

–         Decizia nr. 99/29 iulie 2011 privind încetarea contractului de muncă al doamnei Dinu Săndica;

–         Decizia nr. 100/20 septembrie 2011 privind desemnarea membrului titular şi a membrului supleant care să facă parte din Comitetul de coordonare pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea strategiei de dezvoltare a judeţului Ialomiţa;

–         Decizia nr. 101/26 octombrie 2011 privind modificarea comisiilor de predare-primire a gestiunilor;

–         Decizia nr. 102/26 octombrie 2011 privind constituirea comisiei de evaluare a obiectelor;

–         Decizia nr. 103/24 noiembrie 2011 privind constituirea comisiilor de inventariere;

–         Decizia nr. 103 bis/05 decembrie 2011 privind acordarea gradaţiei 4 doamnei Munteanu Simona.

          c2. Propuneri de reglementare prin acte normative, înaintate autorităţii în perioada raportată, după caz

Muzeul Judeţean Ialomiţa a înaintat Consiliului Judeţean Ialomiţa următoarele propuneri de reglementare prin acte normative:

– conform adresei nr. 273/03.03.2011 înaintată Consiliului Judeţean Ialomiţa s-a emis Hotărârea nr. 15 din 22.03.2011 privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi numărului de personal;

– conform adresei nr. 562/28.04.2011 înaintată Consiliului Judeţean Ialomiţa  a fost aprobată completarea documentaţiei în vederea ocupării posturilor unice vacante prin adresele nr. 2916/18.07.2011 şi nr. 8998/15.12.2011;

– conform adresei nr. 37/12.01.2011 înaintată Consiliului Judeţean Ialomiţa s-a emis Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 105 din 28.02.2011 privind repartizarea pe trimestre a bugetului;

– conform adreselor nr. 649/17.05.2011 şi 650/17.05.2011 înaintate Consiliului Judeţean Ialomiţa s-a emis Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 36/31.05.2011 privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa şi repartizat pe trimestre prin Dispoziţia Preşedintelui nr. 150/01.06.2011 privind rectificarea pe trimestre a bugetului general al judeţului Ialomiţa;

– conform adresei nr. 1057/01.08.2011 înaintată Consiliului Judeţean Ialomiţa s-a emis Dispoziţia nr. 186/25.08.2011 privind rectificarea pe trimestre a bugetului general al judeţului Ialomiţa;

– conform adresei nr. 1262/19.09.2011 înaintată Consiliului Judeţean Ialomiţa s-a emis Dispoziţia nr. 193/20.09.2011  privind aprobarea unor virări de credite bugetare între articole şi alineatele bugetului general al judeţului precum şi repartizarea pe trimestre a influenţelor, pe anul 2011.

– conform adresei nr. 1227/12.09.2011 înaintată Consiliului Judeţean Ialomiţa s-a emis Dispoziţia nr. 213/25.10.2011 privind aprobarea repartizării pe trimestre a bugetului general al judeţului Ialomiţa;

– conform adresei nr. 1544/03.11.2011 înaintată Consiliului Judeţean Ialomiţa s-a emis Dispoziţia nr. 233/05.12.2011 privind aprobarea repartizării pe trimestre a bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2011;

– conform adresei nr. 1704/06.12.2011 înaintată Consiliului Judeţean Ialomiţa s-a emis Dispoziţia nr. 236/08.12.2011 privind aprobarea unor virări de credite bugetare între articole şi alineatele bugetului general al judeţului Ialomiţa, precum şi repartizării pe trimestre a influenţelor, pe anul 2011.

c.3. Delegarea responsabilităţilor: activitatea consiliilor de conducere, după caz, ale celorlalte organe colegiale, modificarea limitelor de competenţe în cadrul conducerii pe perioada evaluată etc.

În anul 2011 Consiliul de conducere al Muzeului Judeţean Ialomiţa   s-a întrunit în şedinţe pentru analiza activităţii instituţiei şi stabilirea direcţiilor de activitate după cum urmează:

      – 02.02.2011- întrunirea comisiilor de predare-primire a gestiunilor Muzeului Judeţean Ialomiţa;

– 26.10.2011 – şedinţă de lucru privind analiza activităţii, programele de activităţi, stadiul procesului de predare-primire gestiuni, probleme organizatorice.

c.4. Perfecţionarea personalului- cursuri de perfecţionare pentru conducere şi restul personalului

În perioada 1 ianuarie 2010–31 decembrie 2010, personalul Muzeului Judeţean Ialomiţa a participat la următoarele cursuri de formare profesională, schimburi de experienţă si cursuri de perfecţionare:

Nr. crt.Numele şi prenumeleDurata cursuluiTipul cursului
1Ţaporea TudoriţamaiInspector resurse umane
2Ioan Cernău Valentintrei aniCursuri doctorale, Şcoala doctorală, Universitatea „1 Decembrie”, Alba Iulia

Evaluarea personalului din instituţie. Conform legislaţiei în vigoare

în anul 2011  nu au fost acordate acordate prime şi nu au fost luate măsuri disciplinare.

Promovarea personalului din instituţie. Conform legislaţiei în

vigoare în perioada raportată nu au fost acordate grade profesionale.

c.5. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii s-au ale altor organisme de control, în perioada raportată.

În perioada raportată nu au fost dispuse măsuri.

d.Situaţia economico- financiară a instituţiei

d.1.Execuţia bugetară a perioadei raportate:

Execuţia bugetară a perioadei  01 Ianuarie 2011- 31 Decembrie 2011

2011
BUGETUL DE   VENITURI  ( lei )1.224.269
Subvenţii pentru institutii publice1.143.907
Venituri proprii ,din care :78.762
ü  Venituri din cercetari arheologice78.246
ü  Venituri din vanzari pliante ,vederi, carti de specialitate .516
Sponsorizari1.600
BUGET DE CHELTUIELI ( lei )1.190.949
Cheltuieli de personal din care :628.633
ü  Conventii civile santiere arheologice125.248
Bunuri si servicii din care :537.305
ü  Cheltuieli de intretinere378.238
Chletuieli de capital25.011

d.2.Date comparative de cheltuieli ( estimări şi realizări ) în perioada raportata :

Nr.crtProgramulTipulproiectuluiDenumirea proiectuluiDevizul estimat (lei)Devizul reliazat (lei )
1Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului culturalmare-Cercetari arheologice;

-Evidenţa analitica a patrimoniului ;275.000263.480

2

Conservarea şi restaurarea patrimoniului

mare

-Teme conservare patrimoniu ;

-Teme restaurare patrimoniu.200.000198.500

3

Valorificarea patrimoniului cultural

mare

-Expozitii organizate;

-Sesiuni ştiintifice,simpozioa-ne,conferinte;

-Acţiuni culturale :Prietenii Muzeului ;

-Publicatii .200.000200.000

4

Reabilitarea şi punerea in valoare a sitului arheologic national prioritar -,,Oraşul de Floci ,,

mare

-Restaurarea vestigiilor bisericii nr 1 ;

-Punerea in valoare istorica si turistica a parcului arheologic din cadrul sitului  ;

115.0000

5

Amplasarea de mijloace de semnalizare si informare a Bazei de Cercetare si Expunere Muzeala Orasul de Rfloci intre punctele Chirana-Giurgeni de-a lungul drumului European Bucuresti-Constanta pentru o mai buna promovare a obiectivelor turistice

mare

-Promovarea patrimoniului din administrare .5.0000

6

Concurs judeţean  de istorie “Barbu Catargiu”

mare

-Cultivarea istoriei locale si nationale in randul tinerilor10.0009.800

7

Festivalul concurs de tradiţie culinară ialomiţeană ,,La casa Tudorii’-

mare

-Valorificarea traditiilor culinare ialomitene ca forma de promovare turistica a specificului local.26.00024.850 TOTAL 831.000696.630

d.3. Gradul de acoperire din surse atrase /venituri proprii a cheltuielilor  institutiei (%):

Venituri din vânzarea biletelor –Grad de acoperire (0%). Veniturile încasate din vânzarea biletelor de intrare în muzeu, nu sunt considerate venituri ale instituţiei noastre, acestea fac parte din bugetul Consiliului Judetean Ialomita .

Venituri din cercetari arheologice. Venituri realizate 78.246 lei. Gradul  de acoperire al cheltuielilor din această sursă a fost de 6.39 %.

Venituri din vânzări pliante,vederi, cărţi de specialitate. Venituri realizate  516  lei . Gradul  de acoperire al cheltuielilor din această sursă a fost de 0.04  %.

Venituri din sponsorizări.Venituri realizate 1.600 lei.

Gradul  de acoperire al cheltuielilor din această sursă a fost de 0.13  %.

d.4. Gradul de creştere a surselor atrase /veniturilor proprii în totalul veniturilor a fost de 6.56 %.

d.5. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor a  fost de 52,78 %.

d.6. Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total a fost de 2,10 %.

d.7. Gradul de acoperire a salariilor din subvenţie a fost de

100 %.

               Ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decat contractele de munca (drepturi de autor,drepturi conexe, contracte si conventii civile):

          – contracte si convenţii civile. Ponderea acestora în cheltuielile de personal a fost de 19,92 %;

          – drepturi conexe (contracte si conventii civile ). Ponderea acestora în cheltuielile de personal a fost de 5,48  %.

         d.8. Cheltuieli pe beneficiar (Progrup Training SRL -Servicii Paza  – 236.834  din care :

– din subventii  – 228.225 lei ( 96,36 %);

– din venituri proprii  – 8.609 lei ( 3,64 % ).

e. Strategia, programele şi implementarea planului de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor managementului:

Activitatea desfăşurată în cursul anului 2011 reprezintă un capitol important din cadrul Proiectului managerial elaborat pentru perioada     2011-2016 pentru care au fost propuse următoarele obiective majore:

– punerea în valoare a elementelor de patrimoniu şi a disponibilităţilor ştiinţifice şi creative ale colectivului;

– implicarea societăţii civile în promovarea statutului de pol cultural al comunităţii municipale şi judeţene;

– atragerea unor colaborări de maximă importanţă cu instituţiile muzeale şi de cercetare cu un impresionant prestigiu pe plan naţional şi internaţional.

Pentru atingerea acestor obiective, au fost concepute programe şi subprograme adecvate, la elaborarea şi punerea în operă fiind necesară implicarea specialiştilor din cadrul muzeului cât şi importante personalităţi din societatea civilă.

Activităţile care s-au desfăşurat în anul 2011 au fost integrate în trei mari programe- Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural, Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural, Valorificarea patrimoniului cultural iar obiectivele esenţiale ale acestora au fost: reinstaurarea locului şi rolului culturii în comunitate şi reîntoarcerea către societate a banilor contribuabililor sub forma unor produse culturale, cu ritmicitate şi calitatea reclamate de etapa actuală de dezvoltare a societăţii moderne.

e.1. Scurtă analiză a programelor (eficacitatea acestora în funcţie de răspunsul comunităţii la proiectele incluse în acestea):

1. Programul Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural

Activităţile din cadrul acestui program au avut scopul de a promova valorile istorice şi culturale ialomiţene, introducerea acestora în circuitul ştiinţific din ţară şi străinătate, dezvoltarea colecţiilor instituţiei, evidenţa şi depozitarea patrimoniului muzeal.

2. Programul Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural

În cadrul Proiectului managerial conceput pentru perioada 2011-2012, un rol important îl ocupă ansamblul de activităţi referitoare la protejarea patrimoniului cultural mobil din cadrul instituţiei. Prin activităţile specifice desfăşurate în anul 2011 s-a urmărit realizarea  principalelor obiective ale programului, şi anume:

– cunoşterea stării de sănătate a obiectului muzeal din colecţiile instituţiei;

– asigurarea unui mediu optim permanent pentru obiectele muzeale

aflate în expoziţii şi în depozite;

– restituirea formei originare a obiectului de patrimoniu.

3. Programul Valorificarea patrimoniului cultural

În cursul anului 2011 au fost organizate activităţi tematice cu programe atractive adresate unui public cât mai larg şi divers care au deschis porţile unei integrări accentuate a instituţiei în sfera preocupărilor comunităţii ialomiţene. Fiecare eveniment cultural-istoric de importanţă  locală sau naţională a fost marcat prin organizarea de expoziţii, simpozioane, mese rotunde, sesiuni ştiinţifice, obţinându-se paşi importanţi pentru aducerea muzeului în postura de loc de întâlnire şi de manifestare a valorilor culturale ialomiţene. Astfel, întreaga activitate din acest an s-a  desfăşurat  în conformitate cu  principalelor direcţii prevăzute în Planul managerial    2011-2012:

–         Cercetarea în slujba muzeografiei;

–         Muzeografia în slujba comunităţii;

–         Locul şi rolul muzeului în comunitate.

e.2. Scurtă analiză a proiectelor din cadrul programelor (eficacitatea acestora în funcţie de răspunsul comunităţii la proiectele incluse în acestea)

1. Programul Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural

Cercetarea ştiinţifică

      Pe lângă cercetările arheologice pluridisciplinare de la Borduşani-Popina, Stelnica-Grădiştea Mare, Vlădeni-Popina Blagodeasca, Oraşul de Floci cercetarea a fost completată prin reluarea săpăturilor în dava getică de la Piscul Crăsani, urmărindu-se, astfel, înregistrarea într-o succesiune culturală şi cronologică  a evoluţiei comunităţilor umane pe teritoriul judeţului Ialomiţa începând din preistorie (mil. VI î. Hr.) şi până în plină epocă medievală. Rezultatele obţinute au contribuit la dezvoltarea patrimoniului cultural al instituţiei şi la creşterea prestigiului în rândul instituţiilor de profil din ţara noastră.

De asemenea, s-a continuat inventarierea zonelor cu potenţial arheologic din judeţul Ialomiţa pentru completarea Repertoriului arheologic al judeţului Ialomiţa, instrument deosebit de necesar în activitatea specialiştilor, a publicului larg şi de interes pentru administraţia judeţului.

O atenţie deosebită a fost acordată cercetărilor preventive desfăşurate în zona de investiţii  Parc eolian-Platoul Hagieni-Platoneşti, pe de o parte pentru  recuperarea patrimoniului istoric şi arheologic iar pe de altă parte pentru completarea fondurilor instituţiei din venituri extrabugetare.

Cercetarea documentelor de arhivă a permis realizarea unor proiecte expoziţionale privind contribuţia ialomiţenilor la făurirea statului român modern şi, de asemenea, la iniţierea unui proiect privind Locuinţa tradiţională din zona Oraşului de Floci.

Evidenţa patrimoniului cultural

Prin activităţile desfăşurate s-a urmărit realizarea unei evidenţe unitare a patrimoniului muzeal- clasare, informatizare, bază de date, inventariere-în scopul eficientizării activităţii de cercetare-documentare şi extinderii posibilităţilor de valorificare optimă a patrimoniului.

În cursul anului 2011 au fost actualizate echipamentele şi programele din reţeaua informatică a instituţiei, pentru a fi  capabilă să răspundă nevoilor actuale şi de perspectivă privind evidenţa informatizată a  patrimoniului.

2. Programul Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural      Conservarea patrimoniului cultural

Activităţile desfăşurate au avut în vedere ansamblul de măsuri, acţiuni, mijloace şi tehnici care au drept scop păstrarea nemodificată a structurii şi aspectului bunurilor de muzeu.

Prin monitorizarea permanentă a temperaturii şi umidităţii din depozite şi expoziţii s-a urmărit asigurarea unor condiţii microclimatice optime în conformitate cu Normelor de Conservare în vigoare.

Restaurarea patrimoniului cultural

Prin lucrările de restaurare s-a urmărit restituirea formei originare a obiectului de patrimoniu aplicându-se operaţii de întregire, integrare şi completare. De asemenea au fost practicate tratamente mecanice, fizice, chimice menite să asigure o rezistenţă îndelungată obiectului astfel încât   să-şi redea istoria şi să-şi păstraze funcţionalitatea.

Un element de noutate în cadrul acestui program îl reprezintă debutul proiectului de restaurare a Bisericii nr. 1, monument istoric, de la Oraşul de Floci desfăşurat în parteneriat cu Institutul Naţional al Patrimoniului.

3. Programul Valorificarea patrimoniului cultural

      În perioada de raportare s-a urmărit creşterea calităţii întregii activităţi a instituţiei prin introducerea unor proiecte cu impact la nivel local şi naţional dar au fost continuate şi programele multianuale.

Promovarea colecţiilor Muzeului Judeţean Ialomiţa atât  în judeţ cât şi în ţară s-a realizat prin organizarea unor expoziţii tematice- O pagină din România profundă. Sistemul economic cooperatist (1864-1947), Personalităţi ialomiţene-Iona Albeşteanu. In memoriam, Motive etnografice regăsite pe ceramica şi ţesăturile din Bărăganul Central şi de Sud dar şi prin lansarea unor importante proiecte educative desfăşurate în principal cu tinerii în cadrul programului Prietenii Muzeului.

Asocierea în cadrul unor parteneriate adresate preşcolarilor, elevilor şi părinţilor- Săptămâna familiei, săptămâna fără TV,  Să ne cunoaştem rădăcinile, de ex.- a contribuit la creşterea numărului de vizitatori atât la sediul instituţiei cât şi la secţiile muzeale.

De asemenea, pentru atragerea tinerilor în cadrul programelor muzeului şi educarea lor în spiritul protejării patrimoniului arheologic şi al respectului pentru valorile istorice s-a introdus un nou proiect       multianual- Concurs judeţean de istorie ialomiţeană Barbu Catargiu adresat elevilor din toate unităţile de învăţământ din judeţul Ialomiţa.

Pentru stimularea interesului public privind tradiţia culturală ialomiţeană-folclor şi port popular, ţesături şi ceramică ţărănească, târguri rurale, reţete culinare  ialomiţeane s-a introdus un proiect cultural multianual complex cu tema Festivalul-concurs de tradiţie culinară ialomiţeană La casa Tudorii desfăşurat la Baza de Cercetare şi Expunere Muzeală Oraşul de Floci.

Integrarea în cadrul proiectul cultural Istorie şi excelenţă ialomiţeană, coordonat de Consiliul Judeţean Ialomiţa a permis promovarea patrimoniului instituţiei şi a contribuţiilor privind valorile istorice şi culturale ialomiţene în medii sociale, politice şi profesionale mai greu accesibile (mediul de afaceri, de ex.).

Oraganizarea unor activităţi cultural-ştiinţifice în cadrul programelor naţionale şi europene- Ziua Culturii Naţionale, La Nuit Européene des Musées, Zilele Europene ale Patrimoniului şi integrarea în cadrul proiectului expoziţional internaţional Revoluţia mexicană reflectată în 100 de imagini au contribuit la promovarea instituţiei şi judeţului Ialomiţa în plan internaţional.

e.3. Analiza programului minimal realizat, în raport cu cel propus, în corelaţie cu subvenţia/alocaţia primită:

Programul/ProiectulScopulBeneficiariPerioada de realizareFinanţarea

(subvenţie/alocaţie şi surse atrase/venituri proprii)

Obs.

1

2

3

4

5

6

Denumirea iniţială/

modificatăDeclarat/

AtinsEstimat/

RealizatEstimat/

Realizat

Estimat/

Realizat

Cercetarea şi

evidenţa

patrimoniului cultural

Declarat:

Cercetarea ştiinţifică- 13 proiecte

Realizat-13 proiecte

Evidenţa patrimoniului cultural- 5 proiecte

Realizat-7 proiecte

Atins:100 %

Estimat:

public specializat,

elevi, studenţi,

comunităţi locale

Realizat:

100 %

Estimat:

2011

Realizat:

100%

Estimat:

275.000 lei

(plată salarii

contracte civile,

materiale de lucru, deplasări)

Realizat:

263.480 lei

Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural mobil

Declarat:

Conservarea patromoniului muzeal- 8 proiecte

Realizat-9 proiecte

Restaurarea patrimoniului muzeal- 2 proiecte

Realizat- 5 proiecte

Atins:100 %

Estimat:

toate categoriile de public

Realizat:

100%

Estimat:

2011

Realizat:

100%

Estimat:

200.000 lei

(substanţe chimice, echipamente de lucru, mobilier depozit)

Realizat:

198.500 lei

Valorificarea patrimoniului cultural

Declarat:

Expoziţii- 10 proiecte

Realizat- 14 proiecte

Sesiuni ştiinţifice, simpozioane, mese rotunde, conferinţe, seri muzeale, lansări de carte- 6 proiecte

Realizat-8 proiecte

Prietenii Muzeului- 6 proiecte

Realizat- 6 proiecte

Editorial- 5 proiecte

Realizat-16 proiecte

Atins: 100%

Estimat:

preşcolari, elevi, studenţi, cadre didactice, specialişti, pensionari, veterani, comunităţi locale

Realizat:

100%

Estimat:

2011

Realizat:

100%

Estimat:

200.000 lei

(materiale cu caracter funcţional, alte cheltuieli prevăzute de lege)

200.000 lei

Reabilitarea si punerea in valoare sitului arheologic national prioritar Orasul de Floci

Declarat:

Restaurarea vestigiilor bisericii nr 1

 2 proiecte Punerea în valoare istorica si turistica a parcului arheologic din cadrul sitului – 1 proiect

Atins: 100%

Estimat:

comunitatea

Realizat:

0 %

 Estimat:

2011

Realizat:

0%

Estimat:

115.000 lei

(reparaţii curente, paza obiectivelor)

Realizat:

0  lei

Asigurarea energie electrice la Baza arheologica Popina Bordusani.

Alimentarea cu energie electrica la Baza de cercetare si expunere muzeala Orasul de Floci

Declarat:

Dezvoltarea cercetarii stiintifice pluri

disciplinare – 1 proiect

Achizitii panoauri solare

Imbunatatirea conditiilor de cazare si de desfasurarea a activitatii specifice -1 proiect

Achizitii Alimentare cu energie electrica

Atins: 100%

Estimat:

comunitatea ialomiţeană,

specialişti

Realizat:

100%

 Estimat:

2011

Realizat:

100%

Estimat:

78.000 lei

Realizat:

78.000 lei

e.4.Managementul de proiect: centralizatorul de

programe/proiecte/beneficiar.

Notă: În cazul Muzeului Judeţean Ialomiţa o imagine a impactului proiectelor desfăşurate în anul 2011 asupra beneficiarilor o oferă numai programul Valorificarea  patrimoniului cultural. Proiectele din cadrul celorlalte programe nu presupun contacte nemijlocite cu diferite categorii de beneficiari.

Nr.

crt.

Programul/Subprogramul

Tipul

proiectului

Numărul de proiecte

Numărul de contacte nemijlocite cu categorii de beneficiari ai proiectelorNumărul de beneficiari

1

2

3

4

5

6

1

Valorificarea patrimoniului cultural

Expoziţii

Proiecte mici      x        x       x

Proiecte medii

10

10

400

Proiecte mari

4

4

760

Sesiuni ştiinţifice, simpozioane, mese rotunde, conferinţe, seri muzeale, lansări de carte

Proiecte mici:

Lansări de  carte, lansări filme documentare

x

x

x

Proiecte medii:

simpozioane, mese rotunde, conferinţe

3

3

200

Proiecte mari:

sesiunile ştiinţifice, festivaluri, Ziua Culturii Naţionale, Ziua Europei, Noaptea Muzeelor, Zilele Europene ale Patrimoniului

5

5

2150

Prietenii Muzeului

Proiecte mici:

Seminarii, programe artistice, concursuri, excursii documentare

6

6

615

Proiecte medii

x

x

x

Proiecte mari

x

x

x

   Total:

Proiecte mici: 6

Total: 6

Total:615

Total

proiecte medii: 13

Total: 13

Total:600

Total

Proiecte mari: 9

Total: 9

Total:2910

e.5. Evidenţierea numărului de beneficiari ai proiectelor instituţiei în afara sediului:

– în afara sediului instituţiei au fost înregistraţi un număr de 5732 de beneficiari a proiectelor desfăşurate în cadrul  programului de Valorificare a patrimoniului cultural;

– la expoziţia de bază de la secţia muzeală Aşezământul de Artă şi

Cultură Religioasă Maia- Catargi s-a înregistrat un număr de 1186 de beneficiari;

– la Baza de Cercetare şi Expunere Muzeală de la Oraşul de Floci s-a

înregistrat un număr de 4546 de beneficiari.

e.6. Servicii culturale oferite de instituţie în cadrul programelor proprii, rezultate din misiunea acesteia, altele decât cele din programul minimal, după caz:

           –   organizarea unui cabinet de istorie la Şcoala generală nr. 4 “Gheorghe Lazăr” din Slobozia;

– asigurarea de ghidaje de specialitate în cadrul excursiilor de documentare organizate de unităţi şcolare de învăţământ din Slobozia şi judeţ;

–  acordarea de asistenţă de specialitate pentru întocmirea de bibliografii şi facilitarea accesului la materiale de specialitate unor categorii de public interesat (elevi, studenţi, cadre didactice etc.);

– îndrumarea şi coordonarea autorilor de monografii istorice;

e.7. Alte servicii oferite comunităţii căreia se adresează instituţia, după caz:

– colaborarea cu diferite instituţii şi asociaţii culturale pentru realizarea unor ghiduri turistice ale judeţulul Ialomiţa ;

–  colaborarea cu Direcţia de Cultură şi Patrimoniu Naţional Ialomiţa în vederea protejării şi semnalizării monumentelor istorice şi arheologice din judeţul Ialomiţa;

– facilitarea accesului la fondul de bibliotecă al instituţiei persoanelor interesate;

– asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea practicii de specialitate a studenţilor în expoziţiile muzeului, laboratoare, depozite, şantiere arheologice la solicitarea universităţilor din Constanţa, Bucureşti, Galaţi, Târgovişte.

         e.8. Indice de ocupare a sălilor/spaţiilor destinate beneficiarilor (la sediu) : 100%

         f. Evoluţia economico-financiară a instituţiei, pentru următoarea perioadă de management, cu menţionarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate:

        f.1. Tabelul valorilor de referinţă din proiectul de management, actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a managementului:

2012 
BUGETUL DE   VENITURI  ( lei ) ESTIMARI1.220.000
Subventii pentru institutii publice1.200.000
Venituri proprii ,din care :20.000
ü  Venituri din cercetari arheologice19.000
ü  Venituri din vanzari pliante ,vederi, carti de specialitate .1.000
Sponsorizari0
BUGET DE CHELTUIELI ( lei ) ESTIMARI1.220.000 
Cheltuieli de personal din care :650.000
ü  Conventii civile santiere arheologice130.000
Bunuri si servicii din care :570.000
ü  Cheltuieli de intretinere378.000
Alte cheltuieli –Transferuri0
Chletuieli de capital0

f..2. Tabelul investiţiilor în programe din proiectul de management, actualizat/ pentru următoarea perioadă de raportare a managementului:

Nr.crtProgramulTipul

proiectuluiDenumirea proiectuluiDevizul estimat (lei)Devizul reliazat (lei )1Cercetarea stiintifica si evidenta patrimoniului culturalMare-Cercetari arheologice;

-Evidenta analitica a patrimoniului ;250.00002Conservarea si restaurarea patrimoniuluiMare-Teme conservare patrimoniu ;

-Teme restaurare patrimoniu.200.00003Valorificarea patrimoniului culturalMare

-Expozitii organizate;

-Sesiuni stiintifice,simpozioane,conferinte;

-Actiuni culturale :Prietenii Muzeului ;

-Publicatii .220.00004Reabilitarea si punerea in valoare a sitului arheologic national prioritar ,,Orasul de Floci ,,Mare-Restaurarea vestigii biserica nr 1 ;

-Punerea in valoare istorica si turistica  a parcului arheologic din cadrul sitului ;005Concurs judeţean de istorie ialomiţeană “Barbu Catargiu ,,

Mare-Cultivarea istoriei locale si nationale in randul tinerilor

10.00006Festivalul concurs de tradiţie culinară ialomiţeană ,,La casa Tudorii,,Mare-Valorificarea traditiilor culinare ialomitene ca forma de promovare turistica a speficului local20.0000 TOTAL 720.000

f.3. Tabelul veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei pe categorii de bilete/tarife practicate din proiectul de management, actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a managementului:

– Venituri din vânzarea biletelor –Grad de acoperire (0%).

Veniturile încasate din vânzarea biletelor de intrare in muzeu ,nu sunt considerate venituri ale instituţiei noastre, acestea fac parte din bugetul Consiliului Judetean Ialomiţa;

– Venituri din cercetări arheologice. Venituri estimate  19.000 lei

Gradul  de acoperire al cheltuielilor din aceasta sursă este de (1,55 %).

– Venituri din vânzări pliante ,vederi, cărţi de specialitate.Venituri

estimate 1.000 lei. Gradul  de acoperire al cheltuielilor din aceasta sursa este de (0,082  %) ;

– Venituri din sponsorizări – Venituri estimate 0 lei Gradul  de

acoperire al cheltuielilor din aceasta sursă este de (0  %).

f.4. Proiecţia obiectivelor pentru următoarea perioadă de raportare a managementului, în raport cu lista obiectivelor prevăzute în contractul de management:

– Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor este de 53,27 % ESTIMARI;

– Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total este de 0 % . ESTIMARI;

– Gradul de acoperire a salariilor din subventie este de 100 % . ESTIMARI;

– Ponderea cheltuielilor efectuate in cadrul raporturilor contractuale, altele decat contractele de munca (drepturi de autor,drepturi conexe contracte si conventii civile)-contracte si conventii civile –ponderea acestora in cheltuielile de personal este de 20 %;drepturi conexe (contracte si conventii civile )  -ponderea acestora in cheltuielile de personal este de de 5,50 %;

– Cheltuieli pe beneficiar (Progrup Training SRL  –Servicii Paza ) 220.000 lei  din care : ESTIMARI– din subventii  – 220.000 lei ( 100 %).

f.5. analiza swot a următoarei perioade de raportare a managementului, după caz

Calităţi (puncte tari):

– administrarea unor colecţii valoroase şi variate (arheologie,

numismatică, istorie, etnografie, artă);

– existenţa unui personal specializat- 13 cu studii superioare în

specializările arheologie, istorie, restaurare şi conservare, contabilitate. Dintre aceştia 7 angajaţi sunt absolvenţi de master iar 4 au obţinut titlul ştiinţific de doctor în ştiinţele istoriei;

– existenţa unei expoziţii permanente moderne accesibilă publicului;

– existenţa unor secţii muzeale în zone de importanţă istorică deosebite

(Baza de Cercetare şi Expunere Muzeală de la Oraşul de Floci- prima capitală a judeţului Ialomiţa, locul de naştere al marelui Voievod Mihai Viteazul, Aşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia- Catargi- locul unde a trăit şi se află mormântul primului Prim- ministru Barbu Catargiu);

– desfăşurarea proiectelor de cercetare arheologică într-o manieră care

să ofere o imagine cât mai completă a evoluţiei comunităţilor umane pe teritoriul actual al judeţului Ialomiţa începând din preistorie şi până în Evul Mediu, specifică numai Muzeului Judeţean Ialomiţa;

– varietatea ofertelor culturale adresate tuturor segmentelor de public;

– dezvoltarea unor parteneriate cu unităţi de învăţământ, instituţii de

profil şi asociaţii culturale în scopul creşterii vizibilităţii judeţului Ialomiţa.

Defecte (puncte slabe):

– număr insuficient de specialişti la secţiile muzeale;

– număr insuficient de specialişti pentru valorificarea unora dintre

colecţiile instituţiei;

– inexistenţa unui birou de marketing în instituţie;

Oportunităţi:

– unicitatea muzeului la nivel judeţean;

– promovarea valorilor culturale şi istorice ialomiţene în spaţiul

cultural românesc;

– creşterea interesului publicului pentru programele şi proiectele

promovate de instituţie;

– creşterea interesului pentru turismul local al zonelor cu potenţial

istoric din judeţul Ialomiţa (Borduşani-Popina, Oraşul de Floci, Aşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia- Catargi);

– derularea unor proiecte în parteneriat pentru salvarea monumentului

istoric şi de arhitectură conacul Bolomey în scopul valorizării şi dezvoltării unui punct de atracţie turistică.

Ameninţări (pericole):

 • alocarea unor fonduri insuficiente pentru desfăşurarea programelor;
 • reducerea numărului de personal;
 • schimbarea politicilor culturale la nivel local;
 • preferinţa publicului pentru un alt gen de manifestări.

f.6 Propuneri pentru următoarea perioadă de raportare a managementului privind indicele de ocupare a spaţiilor destinate beneficiarilor. În perioada următoare de raportare estimăm ca indicele de ocupare a spaţiilor destinate beneficiarilor să fie de 100%.

ANEXE: