În data de 21 iulie 2021, la Baza de Cercetare și Expunere Muzeală „Orașul de Floci”, domnul Marian Pavel – Președintele Consiliului Județean Ialomița și reprezentantul firmei câștigătoare au semnat contractul de execuție a lucrării pentru             Reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului istoric Orașul de Floci, proiect fiunanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020.

Menționăm că, Baza de Cercetare și Expunere Muzeală Orașul de Floci este aflată în proprietatea Consiliului Județean Ialomița, și dată în administrare Muzeului Județean Ialomița.

Contractul are ca obiectiv realizarea de acțiuni specifice de restaurare și conservare a obiectivului de patrimoniu de clasă A „Orașul de Floci” și introducerea acestuia în circuitul turistic al județului Ialomița și implicit al României, prin creșterea notorietății acestuia prin acțiuni specifice de promovare și publicitate.

Lucrările de bază prevăzute în cadrul proiectului sunt următoarele:

– restaurarea și consolidarea ruinelor Edificiului cu contraforturi;

– restaurarea și consolidarea ruinelor Bisericii nr. 2;

-înființarea de drumuri de legătură între toate obiectivele sitului și platforme de observație în punctele natural înalte ale sitului;

-construirea unei porți de acces pentru contorizarea și vânzarea biletelor pentru vizitatori;

– dotarea muzeului existent cu vitrine necesare expunerii obiectelor arheologice descoperite în sit și dotarea cu sisteme de iluminat pentru punerea în valoare a patrimoniului mobil;

-amplasarea de panouri explicative (de informare) pentru fiecare monument în parte și de panouri de direcționare;

– asigurarea iluminatului public arhitectural (de punere în valoare a patrimoniului mobil);

– propunerea de activități de marketing și promovare turistică;

Durata de implementare a Contractului de finanțare este de 48 de luni după semnarea Contractului de finanțare, respectiv între data de 05.04.2019 și data de 31.03.2023.

Proiectul are o valoare totală de 13.818.121,00 lei și este al doilea proiect pentru care se semnează contractul de execuție pe zona de cultură și reabilitare a patrimoniului cultural, primul dintre acestea fiind Reabilitarea Conacului Bolomey.

Vă reamintim că, în luna martie, în localitatea Cosâmbești s-a semnat contractul de execuție a lucrărilor pentru reabilitarea Conacului Bolomey, proiect ce are ca obiectiv principal înscrierea locației printre atracțiile turistice și culturale care să multiplice atractivitatea zonei și transformarea conacului într-un brand al județului Ialomița.

Antreprenorul are la dispoziție un termen de 27 de luni, timp în care va reabilita complet locația prin ample lucrări de arhitectură atât la interior cât și la exterior, inclusiv prin lucrări de consolidare și refacere a fundației.

După finalizarea lucrărilor, Conacul Bolomey se va transforma în Centru Cultural și Expozițional cu parcul aferent, iar Anexa va adăposti ateliere de restaurare.

Valoarea totală a contractului este de 18.761.413,63 lei.

Conacul Bolomey este un monument istoric de valoare excepțională. Acesta a fost construit în urmă cu 123 ani de o echipă de meșteri italieni în spiritul eclectic specific epocii. Degradarea accentuată de-a lungul timpului a făcut ca acest conac să își piardă frumusețea arhitecturală, dar nu și importanța istorică pe care o are în inima Bărăganului.

Atât Conacul Bolomey, cât și Baza de Cercetare și Expunere Muzeală de la Orașul de Floci sunt obiective aflate în proprietatea Consiliului Județean Ialomița și date în administrare Muzeului Județean Ialomița.

La eveniment au participat : domnul Marian Pavel- Președinte Consiliul Județean Ialomița, domnul Emil Cătălin Grigore- vicepreședinte Consiliul Județean Ialomița, domnul Alexandru Potor- administrator public al județului Ialomița, domnul Adrian Ionescu- secretar general al județului Ialomița, domnul Ștefan Mușoiu- deputat, domnul Silvian Ciupercă- Președinte al Consiliului Județean Ialomița în perioada 2004-2014, doamna Elena Pacală- director al Direcției Județene pentru Cultură Ialomița, doamna Daniela Mihai- reprezentantul din partea Institutului Național al Patrimoniului, primarii localitățiilor Giurgeni și Mihail Kogălniceanu, reprezentanți ai instituțiilor de cultură din județ și reprezentanți ai mass media locală.

Relații cu publicul,

Roxana Popa

Muzeul Județean Ialomița