În cadrul acestui program Muzeul Județean Ialomița organizează activități tematice cu programe atractive adresate unui public cât mai larg și divers care au deschis porțile unei integrări accentuate a instituției în sfera preocupărilor comunității ialomițene. Fiecare eveniment cultural-istoric de importanță locală sau națională este marcat prin organizarea de expoziții, simpozioane, mese rotunde, sesiuni științifice, obținându-se pași importanți pentru aducerea muzeului în postura de loc de întâlnire și de manifestare a valorilor culturale ialomițene.

Promovarea colecțiilor Muzeului Județean Ialomița atât în județ cât și în țară se realizează prin organizarea de expoziții tematice, precum:

  • – Contribuția ialomițenilor la Unirea Principatelor Române,
  • – Gelem, gelem… rromii între legendă și adevăr,
  • – O pagină din România profundă. Sistemul economic cooperatist (1864–1947),
  • – Pagini din istoria județului Ialomița,
  • – Personalități ialomițene—Ion Albeșteanu. In memoriam,
  • – Dobrogea. Între pământ și mare, amprenta timpului și omului,
  • – Mărturii creștine la nordul Dunării,
  • – Monumentele recunoștinței,


dar și prin lansarea unor importante proiecte educative desfășurate în principal cu tinerii în cadrul programului Prietenii Muzeului.

Integrarea activităților instituției în cadrul proiectului cultural Ialomița dintotdeauna, pentru totdeauna, coordonat de Consiliul Județean Ialomița permite promovarea patrimoniului instituției și a valorilor istorice și culturale ialomițene în medii sociale, politice și profesionale mai greu accesibile (mediul de afaceri, de exemplu).

Asocierea în cadrul unor parteneriate adresate preșcolarilor, elevilor și părinților—Săptămâna familiei, săptămâna fără TVProgramul național educațional școala altfel—contribuie la creșterea numărului de vizitatori atât la sediul instituției cât și la secțiile muzeale.

De asemenea, pentru atragerea tinerilor în cadrul programelor muzeului și educarea lor în spiritul protejării patrimoniului arheologic și al respectului pentru valorile istorice, Muzeul Județean Ialomița organizează din anul 2011, proiectul cultural-educativ Concurs județean de istorie ialomițeană Barbu Catargiu adresat elevilor din toate unitățile de învățământ din județul Ialomița.

Începând din anul 2011, pentru stimularea interesului public privind tradiția culturală ialomițeană (folclor și port popular, țesături și ceramică țărănească, târguri rurale, rețete culinare ialomițene), la baza de Cercetare și Expunere Muzeală Orașul de Floci se desfășoară Festivalul-concurs de tradiție culinară ialomițeană „La casa Tudorii“.

Promovarea instituției și a județului Ialomița în plan național și internațional se concretizează prin organizarea unor activități cultural-științifice în cadrul programelor naționale și europene: Ziua Culturii NaționaleLa Nuit Européene des MuséesZilele Europene ale Patrimoniului, precum și prin participarea la diverse proiecte expoziționale internaționale.