Colecția de Istorie Modernă și Contemporană a Muzeului Județean Ialomița cuprinde aproximativ 8000 de obiecte din secolele XVIII, XIX și XX: manuscrise, carte bisericească, carte veche, acte administrative, bancnote și fotografii vechi, brevete și decorații din războiul de independență și primul război mondial etc.

Constituită prin donații și achiziții, colecția este compusă mai multe fonduri: fondul Diverse, fondurile: Sisești, Tuzlaru, Albeșteanu, Maican, Filitti, Arbore, Dunăre, Vulpescu, Cherciu, Apostol D. Culea și Dobrescu.

Colecția de plăcuțe fotografice realizate de renumitul fotograf ialomițean Costică Acsinte a conferit muzeului posibilitatea de a exploata o extraordinară sursă documentară: imagini cotidiene, de sărbătoare sau ale unor importante evenimente din istoria județului.

De o deosebită valoare sunt și fondurile documentare aparținând unor personalități de origine ialomițeană, ca muzicianul și etnologul Mihai Vulpescu, Apostol D. Culea—participant la organizarea învățământului românesc modern în Basarabia, după 1918, I.M. Dobrescu, unul dintre primii cercetători ai chimiei solului, I.C. Filitti—diplomat, istoric și prefect de Ialomița în perioada primului război mondial.